.

VII Europejski Kongres Finansowy, 5-7 czerwca 2017