VII Europejski Kongres Finansowy, 5-7 czerwca 2017

Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku