VII Europejski Kongres Finansowy, 5-7 czerwca 2017, Hotel Sheraton, Sopot

Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku

Komitet honorowy
Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego
Lech Wałęsa Prezydent RP w latach 1990 - 1995
Jan Szomburg Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Janusz Lewandowski Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i planowania finansowego w latach 2010 - 2014
Członkiem Komitetu Honorowego w latach 2011-2016 był ś.p. ks. abp Tadeusz Gocłowski