VIII Europejski Kongres Finansowy
18-20 czerwca 2018
Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego

Patronat honorowy
Komitet honorowy
Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego
Lech Wałęsa Prezydent RP w latach 1990 - 1995
Jan Szomburg Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Janusz Lewandowski Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i planowania finansowego w latach 2010 - 2014
Członkiem Komitetu Honorowego w latach 2011-2016 był ś.p. ks. abp Tadeusz Gocłowski