VIII Europejski Kongres Finansowy, 18-20 czerwca 2018, Hotel Sheraton, Sopot

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie

Partnerzy EFC
Instytucje Partnerskie European Financial Congress tworzą wartość Kongresu.
Przedstawiciele Partnerów uczestnicząc w pracach Rady Programowej i Komitetów Sterujących współdecydują o jego kształcie merytorycznym.

Od Partnerów oczekujemy dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zaangażowania w tworzenie wartości Kongresu jakimi są debaty, ekspertyzy i rekomendacje wraz z działaniami mającymi na celu ich upowszechnienie.

Naszym priorytetem we współpracy z Partnerami jest aby ich oczekiwania zrealizować z najwyższą starannością.

Zapraszamy do współpracy.