VII Europejski Kongres Finansowy, 5-7 czerwca 2017, Hotel Sheraton, Sopot

Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku

Partnerzy EFC
Instytucje Partnerskie European Financial Congress tworzą wartość Kongresu.
Przedstawiciele Partnerów uczestnicząc w pracach Rady Programowej i Komitetów Sterujących współdecydują o jego kształcie merytorycznym.

Od Partnerów oczekujemy dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zaangażowania w tworzenie wartości Kongresu jakimi są debaty, ekspertyzy i rekomendacje wraz z działaniami mającymi na celu ich upowszechnienie.

Naszym priorytetem we współpracy z Partnerami jest aby ich oczekiwania zrealizować z najwyższą starannością.

Zapraszamy do współpracy.