VIII Europejski Kongres Finansowy
18-20 czerwca 2018
Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego

Patronat honorowy
Szczegóły aktualności
Zobacz wszystkie aktualności
25-04-2017

Debata oksfordzka "Studia wyższe w Polsce powinny być płatne"

 25 kwietnia 2017 na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się debata oksfordzka nad tezą  „Studia wyższe w Polsce powinny być płatne”.

W roli mówców broniących oraz oponujących tezę wystąpili studenci, członkowie Akademii EFC reprezentujący Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
W wyniku losowania studenci Uniwersytetu Gdańskiego, w składzie Magdalena Malinowska, Monika Beiger, Ida Sywula i Jakub Plebański, prezentowali stanowisko Propozycji, tj. strony broniącej głównej tezy debaty.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w składzie Iza Fabisiak, Jan Jankowiak, Krzysztof Knopp i Michał Michnik, prezentowali stanowisko Opozycji, argumentując przeciw głównej tezie.

Na zakończenie wystąpienia obu stron ocenili i podsumowali zaproszeni eksperci, którzy zasiedli w „Loży Mędrców” – dr Jerzy Thieme oraz prof. Edmund Wittbrodt.
W roli Marszałka i prowadzącego debatę wystąpił dr Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu.

Debatę poprzedziło i zakończyło głosowanie przeprowadzone wśród publiczności, z których dużą część stanowili uczniowie sopockich liceów. Zwyciężyła strona Propozycji, która przekonała do tezy, iż studia wyższe w Polsce powinny być płatne większą cześć początkowo mało przychylnej temu twierdzeniu publiczności.

Debata inaugurowała Sopocki Festiwal Finansowy. Organizatorami byli: Akademia EFC oraz Uniwersytet Gdański. Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Debata oksfordzka to starcie na argumenty dwóch rywalizujących ze sobą stron, z których jedna broni tezy debaty, druga natomiast ma ją podważyć i obalić. Debata pozwala nie tylko wysłuchać polemiki obu stron, ale również włączyć się w dyskusję, po to, by na końcu zagłosować na stronę, która w opinii słuchaczy popisze się większym talentem retorycznym, jak i przyciągnie siłą swych argumentów.