VIII Europejski Kongres Finansowy
18-20 czerwca 2018

Patronat honorowy
KALENDARIUM
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
2019
styczeń
luty 2018
Warszawa - 23 lutego 2018
Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach
marzec 2018
Leszno, Ośrodek BGŻ BNP Paribas - 22-23 marca 2018
kwiecień 2018
maj 2018
czerwiec 2018
Sopot, Hotel Sheraton - 18-20 czerwca 2018
lipiec 2018
Sierpień 2018
Wrzesień 2018
Październik 2018
Warszawa - 16-17 października 2018
Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych tworzyć będzie warunki umożliwiające konstruktywną debatę nt. finansowania gospodarki z wykorzystaniem instrumentów bankowości korporacyjnej i rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów. Celem naszym jest, aby Kongres stał się trwałym miejscem międzynarodowej debaty oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań wobec wyzwań wynikających z finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym. Planujemy, aby w wyniku debat odbywających się podczas Kongresu formułowane były rekomendacje, z których najważniejsze zostaną włączone do zbioru Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego. 
Listopad 2018
Hotel Sheraton, Warszawa - 21-22 listopada 2018
Kongres Bankowości Detalicznej to cykliczne forum dyskusyjne przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej. Jest on częścią Europejskiego Kongresu Finansowego, otwartej debaty o bezpieczeństwie finansowym i zrównoważonym rozwoju Europy i Polski.
Kongres skupia się na aktualnych wyzwaniach sektora, identyfikuje problemy oraz proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo.


Grudzień 2018
Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa - 6-7 grudnia 2018

XIV edycja
 

Kongres jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance. Celem Kongresu jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.

styczeń 2019