VIII Europejski Kongres Finansowy, 18-20 czerwca 2018, Hotel Sheraton, Sopot

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie

KALENDARIUM
Październik
Listopad
Grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik 2017
Warszawa - 3-4 października 2017
Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych tworzyć będzie warunki umożliwiające konstruktywną debatę nt. finansowania gospodarki z wykorzystaniem instrumentów bankowości korporacyjnej i rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów. Celem naszym jest, aby Kongres stał się trwałym miejscem międzynarodowej debaty oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań wobec wyzwań wynikających z finansowania rozwoju biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym. Planujemy, aby w wyniku debat odbywających się podczas Kongresu formułowane były rekomendacje, z których najważniejsze zostaną włączone do zbioru Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego. 
Listopad 2017
Hotel Sheraton, Warszawa - 22-23 listopada 2017
Kongres Bankowości Detalicznej to cykliczne forum dyskusyjne przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej. Jest on częścią Europejskiego Kongresu Finansowego, otwartej debaty o bezpieczeństwie finansowym i zrównoważonym rozwoju Europy i Polski.
Kongres skupia się na aktualnych wyzwaniach sektora, identyfikuje problemy oraz proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo.


Grudzień 2017
Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa - 7-8 grudnia 2017

XIII edycja
7-8 grudnia 2017

Kongres jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance. Celem Kongresu jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.

styczeń 2018
luty 2018
marzec 2018
kwiecień 2018
maj 2018
czerwiec 2018
Sopot, Hotel Sheraton - 18-20 czerwca 2018
lipiec 2018
Sierpień 2018
Wrzesień 2018