VIII Europejski Kongres Finansowy
18-20 czerwca 2018
Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego

Patronat honorowy
Dział: 
Rozwój i finansowanie infrastruktury drogowej
Okładka: 
plik analizy: