VII Europejski Kongres Finansowy, 5-7 czerwca 2017, Hotel Sheraton, Sopot

Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku

O EFC
 
VII Europejski Kongres Finansowy,
5 – 7 czerwca 2017


Zapraszamy do udziału w VII Europejskim Kongresie Finansowym. Temat wiodący tegorocznego Kongresu brzmi Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku.
Spotkanie czerwcowe jest kulminacją całorocznej aktywności Kongresu i uwieńczenie organizowanych co dwa miesiące specjalistycznych konferencji, co spowodowało że Europejski Kongres Finansowy stał się działającym przez cały rok, otwartym na współpracę i zmiany think tankiem.

Kongres inicjuje i aktywnie uczestniczy w dyskusji o perspektywach i wyzwaniach bankowości detalicznej i korporacyjnej, rynku consumer finance oraz nowoczesnych technologii w instytucjach finansowych. Każdego roku Kongres organizuje również debatę o aktualnych problemach związanych z zarządzaniem ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych.

Europejski Kongres Finansowy, dzięki zaangażowaniu pro bono grupy ponad 200 ekspertów, regularnie zabiera głos w międzynarodowych konsultacjach Komisji Europejskiej, Rady Stabilności Finansowej czy Europejskich Urzędów Nadzoru. Przygotowywane Stanowiska EKF, koncentrują się na szczególnie istotnych z polskiego punktu widzenia rozwiązaniach zwiększających stabilność systemu finansowego  oraz wspierających procesy integracji rynków finansowych.

Jak co roku, podczas VII Europejskiego Kongresu Finansowego, zapraszamy Państwa nie tylko do dyskusji, ale przede wszystkim do współtworzenia Rekomendacji EKF – propozycji konstruktywnych rozwiązań, nielobbystycznych, niepopulistycznych i nieskierowanych przeciwko komuś, zwłaszcza nie przeciwko podatnikom.

Tegoroczny, VII Europejski Kongres Finansowy odbywa się w czasie szczególnych wyzwań dla europejskiej i światowej gospodarki. Sytuacja i perspektywy geopolityczne sprawiają, że wyzwania te są większe niż dotychczas. Jaka będzie Europa w końcu drugiej dekady XXI wieku - solidarna czy podzielona? Jak gospodarka zintegrowanej Europy przetrwa zawirowania polityczne? Czy stymulowanie wzrostu gospodarczego przy pomocy polityki pieniężnej, zerowych i ujemnych stóp procentowych, w połączeniu z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami ostrożnościowymi dla banków jest właściwą drogą dla Unii Europejskiej i Polski? Czy kapitał będzie budował dobrobyt społeczeństw? Czy mamy szansę na solidarność podatkową? Zapraszamy Państwa do rozmowy i próby wspólnej odpowiedzi na te pytania.

Podczas tegorocznego Kongresu zapraszamy również do dyskusji o innowacjach i nowych technologiach w finansach, stabilności i bezpieczeństwie systemu finansowego, wyzwaniach przed sektorem bankowym, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwie, finansowaniu mikroprzedsiębiorstw oraz umiędzynarodowieniu biznesu, instytucjach rozwojowych, budowaniu kapitału, … i wielu innych, aktualnych problemach.

5 czerwca VII Europejski Kongres Finansowy zainaugurują dwie debaty plenarne w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie:
  • Solidarność podatkowa na świecie i w UE
  • Polityka monetarna a zrównoważony rozwój gospodarczy krajów UE.

Trzecia debata inaugurująca Kongres dotyczyć będzie międzynarodowej solidarności. Na tę debatę zapraszamy Państwa do bezsprzecznie najlepszego miejsca dla debaty o solidarności – do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.


Europejski Kongres Finansowy zmienia się i otwiera się na nowe środowiska. Zapraszamy do udziału w trzech tegorocznych inicjatywach towarzyszących Kongresowi:
  • Poland Capital Summit, którego celem jest obiektywna ocena atrakcyjności inwestycyjnej i ryzyka inwestycyjnego Polski.
  • Sopocki Festiwal Finansowy, który jest inicjatywą dedykowaną mieszkańcom i gościom Sopotu oraz Trójmiasta.
  • nowa, rozszerzona formuła Akademii EFC w ramach której zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową, której współorganizatorami merytorycznymi będą Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Warszawski.