VIII Europejski Kongres Finansowy, 18-20 czerwca 2018, Hotel Sheraton, Sopot

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie

EFC Project

Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie działań i rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej.

Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych.

Europejski Kongres Finansowy to także rekomendacje, studia i ekspertyzy związane z możliwościami ich praktycznej realizacji oraz debaty medialne dotyczące ich wdrożenia.

Aktualne obszary tematyczne projektu Europejski Kongres Finansowy:

  •     Bezpieczeństwo i rozówj rynków finansowych w UE
  •     Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego
  •     Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
  •     Finansowanie projektów infrastrukturalnych
Seminaria tematyczne organizowane corocznie przez Gdańską Akademię Bankową:
Odbywający się corocznie w Sopocie European Financial Congress stanowi z jednej strony podsumowanie dorobku merytorycznego projektu, a z drugiej – inspiruje oraz wyznacza kierunki i cele dla przyszłych działań.