VIII Europejski Kongres Finansowy, 18-20 czerwca 2018, Hotel Sheraton, Sopot

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie

Program board

Joschka Fischer

Honorowy Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Były wicekanclerz i minister spraw zewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec (1998 - 2005) doprowadził partię Zielonych zarówno do pierwszego udziału w rządach na płaszczyźnie krajów związkowych (Hesja), jak i na płaszczyźnie

federacji. Joschka Fischer w latach 2006 do 2007 obejmował profesurę gościnną w Woodrow Wilson School na Uniwersytecie Princeton (USA). Joschka Fischer jest wspólnikiem założycielem spółki Joschka Fischer and Company.

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1973-1981 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie wykładał ekonomię. Był jednym z uczestników historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej. W roku 1981 został usunięty z uczelni

za aktywną działalność w NSZZ „Solidarność". Od 1985 do 1990 roku był dyrektorem założonej przez członków „Solidarności" Spółdzielni „Doradca", gdzie wspomagał Związek w działalności opozycyjnej. W 1990 roku prezydent Lech Wałęsa desygnował Jana Krzysztofa Bieleckiego na premiera, którą pełnił od stycznia do grudnia 1991.W latach 1992-1993 Jan Krzysztof Bielecki pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego Kongresu Liberalno-Demokratycznego, zasiadał w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był Delegatem Polski do Parlamentu Europejskiego oraz Ministrem ds. Integracji Europejskiej w rządzie Hanny Suchockiej. Od grudnia 1993 do września 2003 roku Jan Krzysztof Bielecki był dyrektorem wykonawczym w Radzie Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A.W listopadzie 2009 roku został przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych. Natomiast w marcu 2010 premier Donald Tusk powołał Jana Krzysztofa Bieleckiego na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.W 2010 roku prezydent Bronisław Komorowski wręczył Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu najwyższe odznaczenie państwowe Order Orła Białego.

Piotr Alicki

Prezes Zarządu, KIR S.A.

Na stanowisku Prezesa Zarządu od 2 listopada 2016 r.W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki – od 1997 r. jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem,

rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W latach 1999-2010 zatrudniony był w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 r. kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków: Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A., wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH S.A. do systemów Pekao S.A., uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.Od 2000 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., a w okresie 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A.Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A.W PKO Banku Polskim S.A. od listopada 2010 r. do października 2016 r., jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO Banku Polskiego S.A. oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności.Brał udział w pracach Związku Banków Polskich: w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej.Od października 2011 r. do października 2016 r. był Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich; jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”.Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90-tych.W 1995 roku objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz

członka zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym.W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji.Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 roku), Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek.W 2016 roku ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku ŚląskiegoBrunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH).

Tomasz Bogus

Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1999 r. złożył egzamin radcowski. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości detalicznej w Banking Administration Institute w USA, a także liczne szkolenia,

w tym m.in. z zakresu zarządzania organizowane przez Harvard Business School oraz INSEAD we Francji.Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z bankowością. W latach 1991-1998 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym, gdzie m.in. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kluczowych Klientów Korporacyjnych. Następnie w latach 1998-2001 był dyrektorem Oddziału Banku Austria Creditanstalt w Łodzi. Od 2001 do 2008 roku pracował w BRE Banku, gdzie do 2006 roku kierował MultiBankiem, a później pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Obszarze Bankowości Korporacyjnej. W latach 2008–2015 był związany z Bankiem Pocztowym, gdzie na początku pełnił funkcję członka Zarządu, a potem prezesa Zarządu. Od początku września 2015 roku jest prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. 

Mariusz Cholewa

Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995 r.). W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył również podyplomowe studia Bankowości i Finansów, specjalność bankowość inwestycyjna,

organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Akademię Bankową oraz Uniwersytet Gdański.W latach 1993-1998 współpracował z Gdańską Akademią Bankową, m.in. jako członek zarządu, a jednocześnie brał udział w badaniach dotyczących restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.W latach 1995-2003 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. W okresie 2007-2010 był prezesem Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 r. związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 r. był dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. z branży bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej.Od 2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.Od czerwca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu BIK S.A.

Michał Chyczewski

Dyrektor Wykonawczy, Lider praktyki doradztwa transakcyjnego dla instytucji finansowych w Polsce, EY

Bartosz Ciołkowski

Dyrektor Generalny polskiego oddziału, MasterCard Europe

Od stycznia 2014 roku Bartosz Ciołkowski Dyrektor Generalny polskiego oddziału MasterCard Europe. Przed objęciem tego stanowiska był szefem działu sprzedaży, odpowiedzialnym za rozwój działalności MasterCard w Polsce.Do

MasterCard dołączył w 2005 roku. Zajmował się rynkiem kart kredytowych w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Ukrainie. Od 2009 roku był odpowiedzialny za rozwój konsultingowego działu firmy, MasterCard® Advisors, w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, realizując ponad 50 projektów w zakresie optymalizacji rentowności produktów płatniczych, rozwoju innowacyjnych produktów oraz programów lojalnościowych i rozwoju projektów co-brandingowych. Bartosz Ciołkowski rozpoczął swoją karierę zawodową w banku BZ WBK. Przed podjęciem pracy w MasterCard pracował także w Pekao SA, nadzorując działalność Departamentu Rozwoju Kart Płatniczych.Bartosz Ciołkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ze specjalizacją w dziedzinie polityki gospodarczej i strategii.

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Beata Daszyńska-Muzyczka jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy Harvard Business Review. Od 1994 r. była związana

z Grupą Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 1994 – 2000 pracowała w bankowości oddziałowej. W okresie 2000 – 2005 kierowała wdrożeniem szeregu strategicznych projektów, m.in. Nowy Model Oddziału, Minibank 24 dla klientów bankowości korporacyjnej oraz odpowiadała za restrukturyzację / optymalizację sieci oddziałów. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Nieruchomości, a następnie w okresie 2007 – 2014 funkcję dyrektora Obszaru Logistyki i Nieruchomości. W latach 2008 – 2013 pełniła najpierw funkcję członka, a następnie przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki BZWBK Nieruchomości. Od 2012 r. związana z Pionem Partnerstwa Biznesowego BZWBK, w którym od 2013 r. była odpowiedzialna za projekt transformacji kultury organizacyjnej w części Retail – Bank Nowej Generacji. W okresie 2014-2015 pełniła funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Od 2015 r., jako członek Zarządu BZ WBK, zarządzała Pionem Partnerstwa Biznesowego, w skład którego wchodziły m.in. obszary: HR (w tym rekrutacja, rozwój pracowników, wynagrodzenia, kultura organizacyjna), strategii i organizacji, kosztów, nakładów finansowych i zakupów, bezpieczeństwa banku i logistyki oraz inne obszary wspierające funkcjonowanie banku. 

Maciej Duszczyk

Prorektor ds. naukowych, Uniwersytet Warszawski

dr hab.; Prorektor ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W latach 2014-2016 członek

Komitetu Polityki Naukowej (przewodniczący październik 2015-marzec 2016). W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W latach 2012-204 kierujący pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.  Profesor wizytujący na uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie.

Jerzy Gajewski

Prezes Zarządu NDI S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1977-90 doświadczenie zdobywał w Iraku i Kuwejcie m.in.: świadcząc usługi w zakresie przygotowania i nadzoru projektów inwestycyjnych.W

1990 roku założył NDI S.A. – spółką dewelopersko-realizacyjną specjalizującą się w organizacji, nadzorze i realizacji inwestycji. NDI ma w dorobku uczestnictwo w szeregu znaczących inwestycji w Polsce, w tym m.in.: budowa północnego odcinka Autostrady A1 z Gdańska do Torunia, rewitalizacja Centrum Sopotu, Hotele Sheraton, kompleksy biurowo-usługowe dla znaczących instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. W zakresie projektów infrastrukturalnych NDI realizuje inwestycje drogowe, kolejowe i tramwajowe. Spółka uzyskała dwukrotnie prestiżowe Diamenty Forbesa. Jerzy Gajewski posiada bogate doświadczenie w pracy w zarządach i organach nadzorczych spółek m.in. Buildco S.A., Cocefi Polska, Pantera Holdings Ltd., Gdańsk Transport Company S.A. Był doradcą m.in. Prezydenta m. Gdańska, Polskich Kolei Państwowych, przedsiębiorstwa Porty Lotnicze S.A., Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w rządzie Hanny Suchockiej. W 2009 roku otrzymał tytuł „Pracodawcy roku 2008 w budownictwie”, w 2012 roku tytuł „Top Menedżera Pomorza 2011”.

Tomasz Gibas

Doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

Od listopada 2012 r. doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W latach 2007-2012 ekonomista w Dyrekcji Generalnej KE ds. Ekonomicznych i Finansowych, gdzie zajmował się m.in. kwestiami

związanymi ze stabilnością finansową w strefie euro oraz udziałem UE w pracach G20 i G8. Wcześniej urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Finansów, naczelnik wydziału w Departamencie Unii Europejskiej. Absolwent SGH oraz Programu Studiów Europejskich SGH-Sciences Po.

Maciej H. Grabowski

Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych

Mirosław Gronicki

Niezależny konsultant ekonomiczny, Minister Finansów w latach 2004–2005

Mirosław Gronicki sprawował funkcję ministra finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-2005. W latach 2000-2003 był głównym ekonomistą banku Millenium, ponadto był doradcą banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Był także

doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) oraz z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomiczmych (CASE), gdzie kierował projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dlaPolski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Mirosław Gronicki ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował w uznanych instytucjach naukowych m.in. na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze, oraz w organizacjach międzynarodowych w tym w Banku Światowym, ONZ i Unii Europejskiej.

Jerzy Hausner

Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik

Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Nagroda Kisiela.

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

 Menedżer, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA organizowanego przez Uniwersytet Gdański i Rotterdam School od Management. Pracuje na rynku finansowym od 1995 roku (PPTFI Pioneer, PKO Credit Suisse,

Pekao/Alliance, Pioneer Investments). Od października 2009 roku prezes zarządu PKO Banku Polskiego – za jego kadencji bank stał się bezdyskusyjnym liderem polskiej bankowości. Inicjator powstania Polskiego Standardu Płatności na bazie innowacyjności płatności mobilnych IKO.

Krzysztof Jedlak

Redaktor naczelny Dziennik Gazeta Prawna

Od 1 czerwca 2016 r. redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej”, z redakcją związany od 2012 roku, najpierw jako szef działu podatkowego, a następnie jako szef działu Gazeta Prawna.  Z wykształcenia jest

prawnikiem, ma wieloletnie doświadczenie w kierowaniu redakcjami. Wcześniej pełnił funkcję redaktora naczelnego i wicenaczelnego "Gazety Giełdy Parkiet", równolegle szefując Newsroomowi Online Economy.”

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współpracę merytoryczną z firmami członkowskimi.Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu.

Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu, od zawsze harcerz, społecznik. Absolwent sopockiej "ósemki" Józefa Golca i II Liceum Ogólnokształcącego.    Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, w czasie studiów Wicemarszałek Parlamentu Studentów. Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim, oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University.     Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich; Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.     Działalność polityczną rozpoczął na studiach jako członek władz Ruchu Młodej Polski. Był również współzałożycielem i członkiem zarządu Związku Akademickiego VERBUM. Za działalność opozycyjną został zatrzymany, odebrano mu paszport.Współzałożyciel i członek władz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno Ludowego.Od 2001 do 2008 związany z Platformą Obywatelską RP. Pełnomocnik Regionu Gdańskiego, później członek zarządu PO RP na Pomorzu.     Od 1988 do 1990 pracownik Biura Projektów Kolejowych PKP w Gdańsku.     Odznaczenia:• odznaczenie papieskie "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" (Za Kościół i Papieża)• Medal "Pro Memoria"• Odznaka ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej "Zasłużony Działacz Kultury"• Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa• Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej• Honorowa Odznaka Rzemiosła• Srebrny medal za zasługi dla Policji• Złota Odznaka PZ Kosz• Nagroda im. Grzegorza Palki, nazywana samorządowym "Oskarem     Jest członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.Jacek Karnowski jest ratownikiem i założyciel sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, jest instruktorem narciarstwa.

Stefan Kawalec

Prezes Zarządu Capital Strategy

 W latach 1994-2006 pełnił wysokie funkcje kierownicze w instytucjach finansowych: PZU S.A, Aviva (Commmercial Union) i Bank Handlowy w Warszawie S.A. (CityHandlowy). W latach 1989-1994 pracował w Ministerstwie Finansów,

jako Dyrektor Generalny i Szef Doradców Ekonomicznych Wicepremiera i Ministra Finansów, a następnie jako Podsekretarz Stanu. Miał istotną rolę w przygotowaniu i wdrożeniu programu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki („Program Balcerowicza” 1989-1991). Kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków, a w tym przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnej ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1991-1994).  Był wielokrotnie doradcą instytucji międzynarodowych takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz instytucji rządowych i komercyjnych w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej w sprawach reform systemu finansowego i prywatyzacji banków. Ukończył Uniwersytet Warszawski, jest magistrem matematyki.  Współautor artykułu : S. Kawalec, E. Pytlarczyk, “Controlled Dismantlement of the Eurozone: A Strategy to Save the European Union and the Single European Market”, German Economic Review, February 2013. Obecnie Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o.

Andrzej Kopyrski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclydew Glasgow.Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Pekao S.A.W latach 1993-1996 pracował w pionie bankowości korporacyjnejw ING Bank Polska. Następnie

kierował finansowaniem strukturalnymw Deutsche Bank Polska, a od roku 1997 do 2001 był Dyrektoremw ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalnei rynki kapitałowe. Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBCFinancial Services (Poland).Od kwietnia 2002 roku pracował w Banku BPH S.A. na stanowiskuDyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży,Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniuz Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za DepartamentBankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego.Od 4 czerwca 2008 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący PionBankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.Andrzej Kopyrski jest również Przewodniczącym Rad Nadzorczych:Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o. oraz PekaoInvestment Banking S.A.

Jarosław Kroc

Prezes Zarządu Accenture

Od 2002 roku  jest dyrektorem zarządzającym i prezesem polskiego oddziału Accenture, globalnej firmy świadczącej usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu.Rozpoczął swoją karierę w Accenture

ponad 20 lat temu, po ukończeniu studiów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował m.in w Londynie i Madrycie. Jego wieloletnie doświadczenie w Accenture obejmuje wdrożenie kilkudziesięciu projektów z zakresu zarządzania i integracji systemów informatycznych dla czołowych polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Pracując w Accenture, ukończył Executive MBA w szkole zarządzania Kellogg przy Northwestern University w Chicago.

Stacy Ligas

Partner, Szef Działu Audytu Instytucji Finansowych, KPMG

Dyrektor Zarządzający Departamentem Audytu Instytucji Finansowych KPMG w Warszawie z szerokim doświadczeniem w audycie i innych usługach poświadczających dla największych instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce,

w tym bankowości detalicznej i korporacyjnej, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych i factoringowych, towarzystw inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. Stacy posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz projektów due diligence, transakcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Była zaangażowana w projekty związane z due diligence kilku polskich banków, liczne przeglądy portfeli kredytowych na rynku lokalnym, jak również wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Odpowiedzialna za przeprowadzanie wewnętrznej kontroli systemów oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami PCAOB.Stacy Ligas jest Licencjonowanym Biegłym Rewidentem (US CPA). Ukończyła Uniwersytet Loyola w Chicago w 1996 na kierunku Rachunkowości i Audytu, uzyskując tytuł Bachelor of Business Administration with honors.

Iwona Kozera

Partner EY, Lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna i Południowo-Wschodnia

Iwona Kozera od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem biznesowym dla sektora finansowego oraz publicznego w Europie Centralnej i Południowej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie m. in. zarządzania aktywami,

regulacji, fuzji i przejęć. Pracowała na rzecz największych polskich i globalnych instytucji finansowych.  Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła programy menadżerskie na Harvard Business School oraz Kellogg Graduate School of Management. Jest również Fundatorem Fundacji Liderek Biznesu.

Waldemar Markiewicz

Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich

Związany z Deutsche Bank od 1999 r. jako Prezes domu maklerskiego DB Securities SA – poprzednio ProCapital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od 1995 r.W latach 1993-1994 był Dyrektorem Coroporate Finance

w firmie konsultingowej Pro-Invest International Sp. z o.o. gdzie świadczył usługi doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz zagranicznych oraz polskich inwestorów.W latach 1992 –1993 pracował w Scotia Bank w Kanadzie, gdzie m.in. uczestniczył w ośmiomiesięcznym programie szkoleniowym dla wyższej kadry kierowniczej Banku. Koncentrował się wówczas na emisjach papierów wartościowych łącznie z analizami i wyceną akcji.W latach 1989 – 1991 pracował w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Kanadzie gdzie m.in. pełnił obowiązki szefa Przedstawiciela.W latach 1882-1988 pracował w Departamencie Walutowym Ministerstwa Współpracy z Zagranicą.

Tomasz Mironczuk

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Związany z bankowością od samego początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 roku w Polskim Banku Rozwoju. Zarządzał obszarami skarbcowymi w BRE Banku jak również Banku BPH. Był członkiem zarządu bank PKO

BP. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości.Zaangażowany w proces reformy wskaźników finansowych rynku pieniężnego. Zasiada w EURIBOR Steering Committee sprawującym nadzór nad funkcjonowaniem stopy referencyjnej EURIBOR.Głównym obszarem specjalizacji zawodowej jest zarządzanie płynnością i ryzykiem stopy procentowej. W toku kariery zawodowej był współtwórca umowy ramowej używanej obecnie na polskim rynku instrumentów pochodnych jak również umowy dotyczącej transakcji REPO. Jego obszary aktywności zawodowej dotyczyły również sekurytyzacji aktywów, kreowania i zarządzania portfelami instrumentów pochodnych. Posiada duże doświadczenie w zakresie restrukturyzacji grup kapitałowych. Od 2010 roku współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarka Rynkową.Jest absolwentem Central European University w Pradze, legitymuje się tytułem Master of Arts in Economics nadanym przez  New York University.

Piotr Nowak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Absolwent Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej oraz Executive

MBA, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen. Posiadacz tytułu CQF - Certificate in Quantitative Finance. Absolwent podyplomowego programu „International Security" w Stanford University w USA.Z rynkiem finansowym związany od 2004 r. Najpierw jako dealer walutowy w PKO BP, następnie w latach 2005-2006 jako trader w CALYON Corporate & Investment Bank, gdzie odpowiadał za obligacje i instrumenty pochodne na stopę procentową z regionu środkowej i wschodniej Europy. Od 2006 r. do 2010 r.jako vice-president w londyńskim funduszu hedgingowym, należącym do grupy Swiss Re, zajmował się strategią Global Macro, która obejmowała instrumenty dłużne, indeksy giełdowe, instrumenty pochodne oraz waluty ze wszystkich rynków wschodzących.W okresie 2010-2011 pracował jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska, a od 2011 r. do 2014 r. w PKO TFI, jako zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych. Z początkiem 2015 r. rozpoczął pracę jako ekspert ds. gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, następnie od października do grudnia 2015 r. pracował w Money Makers TFI S.A. 

Małgorzata O’Shaughnessy

Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), kontynuowała naukę w Londynie. W 2015 r. uznana za jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet

w polskim sektorze finansowym w prestiżowym rankingu przeprowadzonym pod patronatem Związku Banków Polskich. Pod jej kierownictwem Polska stała się jednym z wiodących rynków pod względem technologii płatniczych Visa w Europie. Płatności zbliżeniowe stanowią w Polsce już ponad 60% wszystkich płatności Visa, co stwarza również warunki do szybkiego upowszechnienia płatności mobilnych wśród polskich konsumentów. Ponadto, w listopadzie 2015 r. na polskim rynku – jako drugim po Wielkiej Brytanii – wdrożony został innowacyjny program inteligentnych, kontekstowych ofert powiązanych ze zwyczajami zakupowymi użytkowników kart Visa, pod nazwą Visa Oferty. Na przełomie lat 2015 i 2016 pracowała w centrali Visa Europe w Londynie, gdzie jako członek ścisłego kierownictwa tej organizacji (regional president) odpowiadała za przepływ informacji między centralą a dyrektorami zarządzającymi wszystkimi regionami Visa Europe.

Wojciech Paprocki

Profesor, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki pracuje w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w j. polskim i w j. obcych, m.in. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa.

Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2016), Transport Development Challenges in the Twenty-First Century (współautor, 2016), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2015), Dylematy rozwoju infrastruktury (współredaktor, 2014), Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO (autor, 2003), Marketing usług kolejowych (autor, 1996), Koncepcja logistyczna w transporcie (autor, 1989). Prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień: ekonomika transportu i polityka transportowa, rozwój infrastruktury technicznej, zarządzanie łańcuchami dostaw, m.in. kierownik polskiego zespołu uczestniczącego w 6. Ramowym Programie. Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Wojciech Paprocki jest aktywny w praktyce gospodarczej w kraju i za granicą, zasiada w radach nadzorczych i doradczych podmiotów w Polsce i w Niemczech.

Leszek Pawłowicz

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Członek Rady NadzorczejBanku Pekao S.A. i Best

S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego

Tomasz Pisula

Prezes Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Grzegorz Piwowar

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Karierę w bankowości rozpoczął w Banku BPH S.A.

w 1992 roku. W latach 1996-2000 był dyrektorem biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektorem regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002 roku został dyrektorem zarządzającym obszarem dystrybucji i sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A., odpowiedzialnego za bankowość Detaliczną.Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 roku za Pion Bankowości Detalicznej.

Jacek Poświata

Dyrektor Zarządzający, Bain & Company Poland

Jacek Poświata posiada 25-letnie doświadczenie w doradztwie w branży telekomunikacyjnej, transportowej, naftowej i gazowej, górniczej, a także private equity. Doradzał zarządom wiodących firm w zakresie strategii, fuzji,

przejęć, analizy ekonomiczno-finansowej, reorganizacji i ładu korporacyjnego oraz restrukturyzacji. Współpracował z wiodącymi firmami na całym świecie m.in. w Polsce, Europie, Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat doradzał również instytucjom rządowym oraz samorządom terytorialnym w państwach Europy Wschodniej oraz w Polsce. Jacek Poświata jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Wielokrotne pełnił rolę prelegenta na Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz wielu innych wydarzeniach biznesowo – ekonomicznych, podejmując tematy z zakresu strategii i przekształceń oraz ładu korporacyjnego. Wspierał i współpracował pro bono m.in. z Teatrem Narodowym w Warszawie oraz międzynarodową organizacją Ashoka. Jacek Poświata studiował w Szkole Głównej Handlowej oraz posiada tytuł M.B.A. z Columbia Bussiness  School w Nowym Yorku. 

Andrzej Reich

Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992 – 1998 brał udział we wdrażaniu programu pomocowego

dla polskiego sektora finansowego, finansowanego przez unijny fundusz PHARE. Od roku 1998 do 2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB W Narodowym Banku Polskim. W latach 2008 – 2011 był doradcą w Narodowym Banku Polskim. Od 2012 roku kieruje Departamentem Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Członek Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Marek Rosiński

Partner zarządzający, Baker & McKenzie

Marek Rosiński jest partnerem zarządzającym biura warszawskiego oraz członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Grupy Prawa Własności Intelektualnej kancelarii Baker & McKenzie. Marek kieruje zespołem prawników zajmujących

się prawem IP, mediów i nowych technologii oraz farmaceutycznym. Marek został wyróżniony tytułem Eminent Practitioner w zakresie prawa własności intelektualnej oraz TMT w rankingu Chambers Europe. Doradzał Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju w przygotowaniu strategii dotyczącej stymulowania innowacyjności w Polsce na etapie tworzenia programów ramowych w perspektywie 2014-2020 o budżecie 8 miliardów EUR.

Jacek Rostowski

Wicepremier i Minister Finansów w latach 2007–2013

Małgorzata Rusewicz

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Z wykształcenia prawnik,  ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. W 2013 r. objęła stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, ale tematyką ubezpieczeń zajmuje się

od początku swojej kariery, którą rozpoczęła w 2002 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.

Basil Kerski

Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Menadżer kultury, redaktor, politolog i eseista, od 2011 roku dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Studiował politologię i slawistykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 1998 roku jest redaktorem

naczelnym dwujęzycznego „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG”.  Jako politolog, pracował w berlińskim oddziale niemiecko-amerykańskiego Aspen Institute, w Instytucie Badawczym Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, w Bundestagu oraz w Ośrodku Badań Społecznych w Berlinie (WZB).Jest też autorem i redaktorem wielu książek niemieckich, polskich i ukraińskich na tematy historyczne, polityczne i literackie. Członek zarządu polskiego PEN Clubu, rady naukowej Fundacji Genshagen oraz Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.W latach 2001–2005 był wykładowcą w Instytucie im. Otto Suhra na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, w 2011 roku prowadził zajęcia w Instytucie Historii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.W 2015 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska odznaczyła Basila Kerskiego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zaś w roku 2016 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Uhonorowany m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi RP, Nagrodą Jabłonowskiego Societas Jablonoviana Uniwersytetu Lipskiego, Nagrodą Honorową im. Georga Dehio, Nagrodą Zjednoczenia „Einheitspreis”, Nagrodą Polonii Europejskiej „Polonicus”, Krzyżem Rycerskim Orderu Lwa Finlandii.

Sławomir S. Sikora

Prezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie

Sławomir S. Sikora został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2003 r. W latach 2005-2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu

Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989 - 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Sławomir Sikora jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie.

Mirosław Skiba

Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej

Mirosław Skiba zarządza Pionem Bankowości Detalicznej od 27 lipca 2008. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Swoją karierę w Banku rozpoczął w 1992 roku w ramach Bankowości Oddziałowej.

W 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Makroregionu Poznań, następnie Makroregionu Warszawa a następnie został powołany na stanowisko Członka Zarządu. W ramach Pionu Bankowości Detalicznej Mirosław Skiba nadzoruje obszary: Marketingu Detalicznego i Rozwoju Oferty,  Bankowości Multikanałowej, włączając Multikanałowe Centrum Komunikacji, CRM, Wsparcia Sprzedaży oraz Dom Maklerski.

Wojciech Sobieraj

Prezes Zarządu, Alior Bank

Od kwietnia 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A., gdzie był odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej. W okresie zatrudnienia

w Banku BPH S.A. pełnił również funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. oraz BPH Banku Hipotecznego S.A. Od 1997 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie, gdzie pełnił funkcję partnera i Wiceprezesa. W BCG zajmował również stanowisko Dyrektora Usług Finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych. W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European Financial Group w Nowym Jorku zajmującej się analizą rynków kapitałowych Europy Wschodniej. W tym samym okresie zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 1993 podjął naukę w New York University, Stern School of Business i w 1995 r. uzyskał dyplom Master of Business Administration.

Mirosław Szreder

Dean of the Faculty of Management

Mirosław Szreder is a professor of economics who specializes in development and applications of quantitative methods, especially statistics, in social and economic problems. He was educated at the University of Gdansk, where

he serves now as the Dean of the Faculty of Management. He is also a member of editorial boards and editorial committees of several journals, including “Statistics in Transition”, and “Marketing i Rynek”. He is the editor of the book East European Enterprises in the Process of Transformation to a Market Economy,  Nova Science Publishers, Inc., Commack, New York 1998, and  another one, published in Polish, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004 i 2010.

Zdzisław Sokal

Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zdzisław Sokal, (ur. 1958 r.), absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie . Od 1994 r. rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA, gdzie zajmował się restrukturyzacją kredytów. W latach 1994-1996 pełnił funkcję

dyrektora finansowego w spółce celowej Kredyt Banku SA – Bankowy Dom Handlowy Sp. z o.o. Przez kolejne dwa lata był prezesem Zarządu Prospector Sp. z o.o., jednego z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. W latach 1997-1998 był prezesem Zarządu SKK Finanse Sp. z o.o., gdzie tworzył programy szkoleniowe dla banków, firm ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw.Przez kolejne 4 lata był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o.W latach 2002-2004 był członkiem zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA. W latach 2004-2006 - prezes zarządu SKK Finanse Sp. z o.o. Od stycznia 2006 r. do marca 2007 r. pracował w PKO BP SA, początkowo jako doradca prezesa, a od 1 lipca 2006 r. jako Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rachunkowości i Rozliczeń, Ryzyka i Windykacji. Od 2004 r. do 2007 r. był członkiem Rady Nadzorczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA. W latach 2007-2013 członek zarządu NBP odpowiedzialny za rachunkowość, stabilność finansową, informatykę i bezpieczeństwo. Współautor „Pakietu Zaufania”. Kierował procesem wydzielenia Nadzoru Bankowego z NBP i przeniesienia go do KNF.Obecnie doradca Prezydenta RP.Od 2 kwietnia 2016 r. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu, mBank

Cezary Stypułkowski (ur. 1956 r.) – doktor nauk prawnych. W 1979 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.Od 1979 asystent na macierzystym wydziale w Katedrze Zarządzania Gospodarką Narodową.

W 1989 roku obronił doktorat na tym wydziale.Jednocześnie, w 1981 roku rozpoczął pracę jako doradca ministra w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Gospodarczej.W 1985 roku został doradcą przewodniczącego Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, a w latach 1987 -1988 pracował jako doradca wicepremiera oraz Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Reformy Gospodarczej.W późnych latach 80. jako sty­pendysta Fullbrighta studiował na Business School Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. W latach 1991–2003 kierował za­rządem Banku Handlowego w Warszawie. Od 2003 r. do 2006 r. był prezesem zarządu Grupy PZU. W latach 2006–2010 pra­cował w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 r. był dyrektorem zarządzającym na Europę Środkową i Wschodnią. Od 2010 r. jest prezesem zarządu mBanku (przed zmianą nazwy BRE Bank).Cezary Stypułkowski był członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD, a także Geneva Association. W latach 90-tych był członkiem Rady Międzynarodowego Instytutu Finansów w Waszyngtonie. Od 2012 r. pozostaje współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council tego Instytutu.

Dariusz Szkaradek

Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych, Deloitte

Nadzoruje projekty doradcze i wdrożeniowe w obszarze zarządzania ryzykiem, transakcji fuzji i przejęć oraz sprawozdawczości zewnętrznej w największych bankach i grupach ubezpieczeniowych w Polsce. Absolwent jednego z najbardziej

prestiżowych programów Global Executive MBA, organizowanego wspólnie przez renowowane uczelnie London Business School oraz Columbia Business School. Jest także absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz posiada tytuły zawodowe biegłego rewidenta, ACCA, FCCA oraz CFA. Ekspert w dziedzinie regulacji rynków finansowych. Ceniony komentator sytuacji makroekonomicznej w kraju i Unii Europejskiej

Jacek Socha

Wiceprezes, Partner, PwC Polska

Partner w dziale usług doradczych PwC i wiceprezesem firmy w Polsce.Jacek Socha jest Wiceprezesem oraz Partnerem PwC Polska S. z o.o. W latach 2004-2005 piastował urząd Ministra Skarbu Państwa w rządzie Premiera Marka Belki.

W latach 1994-2004 był Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jest Honorowym Członkiem GPW, Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. 

Iwona Sroka

Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

Od wielu lat związana jest z rynkiem finansowym w Polsce.W 2009 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Po wydzieleniu ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP w 2011 r.

pełni również funkcję Prezesa Zarządu tej instytucji.W latach 2001-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od fazy koncepcyjnej do etapu wdrożenia i rozwoju.Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie. Specjalizując się w wymienionej tematyce, jest także wykładowcą Studiów Executive MBA przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-2010 była adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Autorka kilku publikacji książkowych, referatów naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rynku kapitałowego. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w rankingach i konkursach menedżerskich: „TOP 20 Menedżerowie na czas kryzysu” (2013, WPROST), „Kobiety Finansów (2013, WPROST), „TOP Menedżerki w Polsce” (2012, WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (2011-2013, Home & Market), „Perły Polskiego Biznesu”, czyli Najbardziej Przedsiębiorcze Kobiety w Polsce (2010-2013, Gazeta Finansowa), „100 Najważniejszych Osób w Polskich Finansach” (2010, Home & Market), „Tiaras of Management”, (2011, Polish Market).Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KDPW przez Iwonę Srokę instytucja ta była wielokrotnie nagradzana za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rynku kapitałowego. Krajowy Depozyt uhonorowany został m.in. statuetką „Wektora 2011”, przyznawaną przez Pracodawców RP, nagrodą „COMMON Europe/IBM Innovation Award”, „Innowator WPROST” w kategorii Instytucje Finansowe, otrzymał tytuł „Lidera informatyki instytucji finansowych 2009”. Znalazł się także na liście  najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

Andrzej Marcin Suszycki

Head of Representation of Joschka Fischer & Company in Poland

Dr Andrzej Marcin Suszycki received his MA degree in German and Scandinavian literature and Political Science as well as his PhD in International Relations at the Humboldt University in Berlin. He has lectured in International

Relations, Political Theory, European Integration and Welfare State Studies as well as Comparative Politics at universities in Potsdam, Passau, Wuppertal, Berlin (Humboldt University and Free University of Berlin), Torun (Poland) and at the Collegium Civitas University in Warsaw. He was also a research fellow at the University of Padua (Italy), Odense (Denmark) and Helsinki (Finland). Dr Suszycki has authored and edited several books in the field of political science.Dr Suszycki heads JF&C representation in Warsaw.