VII Europejski Kongres Finansowy, 5-7 czerwca 2017

Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku

Rada programowa

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1973-1981 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie wykładał ekonomię. Był jednym z uczestników historycznego strajkuw Stoczni Gdańskiej. W roku 1981 został usunięty z uczelni

za aktywną działalność w NSZZ „Solidarność". Od 1985 do 1990 roku był dyrektorem założonej przez członków „Solidarności" Spółdzielni „Doradca", gdzie wspomagał Związek w działalności opozycyjnej. W 1990 roku prezydent Lech Wałęsa desygnował Jana Krzysztofa Bieleckiego na premiera, którą pełnił od stycznia do grudnia 1991.W latach 1992-1993 Jan Krzysztof Bielecki pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego Kongresu Liberalno-Demokratycznego, zasiadał w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był Delegatem Polski do Parlamentu Europejskiego oraz Ministrem ds. Integracji Europejskiej w rządzie Hanny Suchockiej. Od grudnia 1993 do września 2003 roku Jan Krzysztof Bielecki był dyrektorem wykonawczym w Radzie Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A.W listopadzie 2009 roku został przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych. Natomiast w marcu 2010 premier Donald Tusk powołał Jana Krzysztofa Bieleckiego na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.W 2010 roku prezydent Bronisław Komorowski wręczył Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu najwyższe odznaczenie państwowe Order Orła Białego.

Michał Chyczewski

Stały Przedstawiciel RP przy WTO

Jerzy Gajewski

Prezes Zarządu NDI S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1977-90 doświadczenie zdobywał w Iraku i Kuwejcie m.in.: świadcząc usługi w zakresie przygotowania i nadzoru projektów inwestycyjnych.W

1990 roku założył NDI S.A. – spółką dewelopersko-realizacyjną specjalizującą się w organizacji, nadzorze i realizacji inwestycji. NDI ma w dorobku uczestnictwo w szeregu znaczących inwestycji w Polsce, w tym m.in.: budowa północnego odcinka Autostrady A1 z Gdańska do Torunia, rewitalizacja Centrum Sopotu, Hotele Sheraton, kompleksy biurowo-usługowe dla znaczących instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. W zakresie projektów infrastrukturalnych NDI realizuje inwestycje drogowe, kolejowe i tramwajowe. Spółka uzyskała dwukrotnie prestiżowe Diamenty Forbesa. Jerzy Gajewski posiada bogate doświadczenie w pracy w zarządach i organach nadzorczych spółek m.in. Buildco S.A., Cocefi Polska, Pantera Holdings Ltd., Gdańsk Transport Company S.A. Był doradcą m.in. Prezydenta m. Gdańska, Polskich Kolei Państwowych, przedsiębiorstwa Porty Lotnicze S.A., Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w rządzie Hanny Suchockiej. W 2009 roku otrzymał tytuł „Pracodawcy roku 2008 w budownictwie”, w 2012 roku tytuł „Top Menedżera Pomorza 2011”.

Tomasz Gibas

Doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

Od listopada 2012 r. doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W latach 2007-2012 ekonomista w Dyrekcji Generalnej KE ds. Ekonomicznych i Finansowych, gdzie zajmował się m.in. kwestiami

związanymi ze stabilnością finansową w strefie euro oraz udziałem UE w pracach G20 i G8. Wcześniej urzędnik służby cywilnej w Ministerstwie Finansów, naczelnik wydziału w Departamencie Unii Europejskiej. Absolwent SGH oraz Programu Studiów Europejskich SGH-Sciences Po.

Maciej H. Grabowski

Dyrektor ds. programowych Europejskiego Kongresu Finansowego

Zbigniew Jagiełło

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

 Menedżer, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA organizowanego przez Uniwersytet Gdański i Rotterdam School od Management. Pracuje na rynku finansowym od 1995 roku (PPTFI Pioneer, PKO Credit Suisse,

Pekao/Alliance, Pioneer Investments). Od października 2009 roku prezes zarządu PKO Banku Polskiego – za jego kadencji bank stał się bezdyskusyjnym liderem polskiej bankowości. Inicjator powstania Polskiego Standardu Płatności na bazie innowacyjności płatności mobilnych IKO.

Sławomir Jędrzejczyk

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PKN Orlen S.A.

Absolwent Politechniki Łódzkiej. W 1997 r. ukończył The Association of Chartered Certified Accountants w Londynie uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewidenta.W latach 1992–1997 pracował w firmach: Telebud, ASEA

Brown Boveri, PriceWaterhouse Sp. z o.o. Od 1997 r. do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego w Impexmetal SA. W latach 2002–2003 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ORFE SA oraz Członka Zarządu Cefarm Śląski SA. W kolejnych latach (2003–2005) był Dyrektorem Pionu Kontrolingu Grupy Telekomunikacja Polska. Od 2005 r. do czerwca 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego TPEmiTel Sp. z o.o. należącej do Grupy Telekomunikacja Polska. Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych Spółek Grupy w Polsce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych.W dniu 7 czerwca 2008 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN, a we wrześniu 2008 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.W dniu 24 marca 2011 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko Wiceprezesa Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Zarządu Spółki rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2011 r.Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s., oraz Członka Zarządu AB ORLEN Lietuva.

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współpracę merytoryczną z firmami członkowskimi. Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu.

Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).

Dariusz Kacprzyk

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2013 – marzec 2016

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu, od zawsze harcerz, społecznik. Absolwent sopockiej "ósemki" Józefa Golca i II Liceum Ogólnokształcącego.    Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, w czasie studiów Wicemarszałek Parlamentu Studentów. Absolwent Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim, oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University.     Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich; Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.     Działalność polityczną rozpoczął na studiach jako członek władz Ruchu Młodej Polski. Był również współzałożycielem i członkiem zarządu Związku Akademickiego VERBUM. Za działalność opozycyjną został zatrzymany, odebrano mu paszport.Współzałożyciel i członek władz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno Ludowego.Od 2001 do 2008 związany z Platformą Obywatelską RP. Pełnomocnik Regionu Gdańskiego, później członek zarządu PO RP na Pomorzu.     Od 1988 do 1990 pracownik Biura Projektów Kolejowych PKP w Gdańsku.     Odznaczenia:• odznaczenie papieskie "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" (Za Kościół i Papieża)• Medal "Pro Memoria"• Odznaka ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej "Zasłużony Działacz Kultury"• Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa• Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej• Honorowa Odznaka Rzemiosła• Srebrny medal za zasługi dla Policji• Złota Odznaka PZ Kosz• Nagroda im. Grzegorza Palki, nazywana samorządowym "Oskarem     Jest członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.Jacek Karnowski jest ratownikiem i założyciel sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, jest instruktorem narciarstwa.

Stefan Kawalec

Prezes Zarządu Capital Strategy

 W latach 1994-2006 pełnił wysokie funkcje kierownicze w instytucjach finansowych: PZU S.A, Aviva (Commmercial Union) i Bank Handlowy w Warszawie S.A. (CityHandlowy). W latach 1989-1994 pracował w Ministerstwie Finansów,

jako Dyrektor Generalny i Szef Doradców Ekonomicznych Wicepremiera i Ministra Finansów, a następnie jako Podsekretarz Stanu. Miał istotną rolę w przygotowaniu i wdrożeniu programu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki („Program Balcerowicza” 1989-1991). Kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków, a w tym przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnej ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1991-1994).  Był wielokrotnie doradcą instytucji międzynarodowych takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz instytucji rządowych i komercyjnych w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej w sprawach reform systemu finansowego i prywatyzacji banków. Ukończył Uniwersytet Warszawski, jest magistrem matematyki.  Współautor artykułu : S. Kawalec, E. Pytlarczyk, “Controlled Dismantlement of the Eurozone: A Strategy to Save the European Union and the Single European Market”, German Economic Review, February 2013. Obecnie Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o.

Andrzej Kopyrski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclydew Glasgow.Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Pekao S.A.W latach 1993-1996 pracował w pionie bankowości korporacyjnejw ING Bank Polska. Następnie

kierował finansowaniem strukturalnymw Deutsche Bank Polska, a od roku 1997 do 2001 był Dyrektoremw ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalnei rynki kapitałowe. Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBCFinancial Services (Poland).Od kwietnia 2002 roku pracował w Banku BPH S.A. na stanowiskuDyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży,Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniuz Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za DepartamentBankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego.Od 4 czerwca 2008 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący PionBankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.Andrzej Kopyrski jest również Przewodniczącym Rad Nadzorczych:Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o. oraz PekaoInvestment Banking S.A.

Tadeusz Kościński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

27 listopada 2015 roku powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.Przez całą karierę zawodową związany z sektorem bankowym.Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej

pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A., Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie.Absolwent Goldsmith’s University of London. Fundator Fundacji Kresy Historii.

Iwona Kozera

Partner Zarządzający Doradztwem Biznesowym, Europa Środkowa i Południowo - Wschodnia, EY

Iwona Kozera od ponad 20 lat zajmuje się doradztwem biznesowym dla sektora finansowego oraz publicznego w Europie Centralnej i Południowej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie m. in. zarządzania aktywami,

regulacji, fuzji i przejęć. Pracowała na rzecz największych polskich i globalnych instytucji finansowych.  Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła programy menadżerskie na Harvard Business School oraz Kellogg Graduate School of Management. Jest również Fundatorem Fundacji Liderek Biznesu.

Jarosław Kroc

Prezes Zarządu Accenture

Od 2002 roku  jest dyrektorem zarządzającym i prezesem polskiego oddziału Accenture, globalnej firmy świadczącej usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu.Rozpoczął swoją karierę w Accenture

ponad 20 lat temu, po ukończeniu studiów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował m.in w Londynie i Madrycie. Jego wieloletnie doświadczenie w Accenture obejmuje wdrożenie kilkudziesięciu projektów z zakresu zarządzania i integracji systemów informatycznych dla czołowych polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Pracując w Accenture, ukończył Executive MBA w szkole zarządzania Kellogg przy Northwestern University w Chicago.

Wojciech Kwaśniak

Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z Narodowym Bankiem Polskim związany od roku 1989 r. Od 1991 r. był Zastępcą Dyrektora w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, a po utworzeniu Komisji Nadzoru

Bankowego, od 1998 r. Dyrektorem Biura Inspekcji w GINB. W latach 2000 - 2007 był Generalnym Inspektorem Nadzoru Bankowego oraz Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, a następnie do 2011 r. był na stanowisku Doradcy Prezesa NBP w Narodowym Banku Polskim. Od października 2011 jest Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Stacy Ligas

Partner, Szef Działu Audytu Instytucji Finansowych, KPMG

Dyrektor Zarządzający Departamentem Audytu Instytucji Finansowych KPMG w Warszawie z szerokim doświadczeniem w audycie i innych usługach poświadczających dla największych instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce,

w tym bankowości detalicznej i korporacyjnej, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych i factoringowych, towarzystw inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. Stacy posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz projektów due diligence, transakcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Była zaangażowana w projekty związane z due diligence kilku polskich banków, liczne przeglądy portfeli kredytowych na rynku lokalnym, jak również wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Odpowiedzialna za przeprowadzanie wewnętrznej kontroli systemów oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami PCAOB.Stacy Ligas jest Licencjonowanym Biegłym Rewidentem (US CPA). Ukończyła Uniwersytet Loyola w Chicago w 1996 na kierunku Rachunkowości i Audytu, uzyskując tytuł Bachelor of Business Administration with honors.

Waldemar Markiewicz

Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich

Związany z Deutsche Bank od 1999 r. jako Prezes domu maklerskiego DB Securities SA – poprzednio ProCapital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od 1995 r.W latach 1993-1994 był Dyrektorem Coroporate Finance

w firmie konsultingowej Pro-Invest International Sp. z o.o. gdzie świadczył usługi doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz zagranicznych oraz polskich inwestorów.W latach 1992 –1993 pracował w Scotia Bank w Kanadzie, gdzie m.in. uczestniczył w ośmiomiesięcznym programie szkoleniowym dla wyższej kadry kierowniczej Banku. Koncentrował się wówczas na emisjach papierów wartościowych łącznie z analizami i wyceną akcji.W latach 1989 – 1991 pracował w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Kanadzie gdzie m.in. pełnił obowiązki szefa Przedstawiciela.W latach 1882-1988 pracował w Departamencie Walutowym Ministerstwa Współpracy z Zagranicą.

Małgorzata O’Shaughnessy

Dyrektor Zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej

Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), kontynuowała naukę w Londynie. W 2015 r. uznana za jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet

w polskim sektorze finansowym w prestiżowym rankingu przeprowadzonym pod patronatem Związku Banków Polskich. Pod jej kierownictwem Polska stała się jednym z wiodących rynków pod względem technologii płatniczych Visa w Europie. Płatności zbliżeniowe stanowią w Polsce już ponad 50% wszystkich płatności Visa, co stwarza również warunki do szybkiego upowszechnienia płatności mobilnych wśród polskich konsumentów. Ponadto, w listopadzie 2015 r. na polskim rynku – jako drugim po Wielkiej Brytanii – wdrożony został innowacyjny program inteligentnych, kontekstowych ofert powiązanych ze zwyczajami zakupowymi użytkowników kart Visa, pod nazwą Visa Oferty. Na przełomie lat 2015 i 2016 pracowała w centrali Visa Europe w Londynie, gdzie jako członek ścisłego kierownictwa tej organizacji (regional president) odpowiadała za przepływ informacji między centralą a dyrektorami zarządzającymi wszystkimi regionami Visa Europe.

Mirosław Panek

p.o. Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor astrofizyki. Ma kilkunastoletnie doświadczenie pracy w instytucjach zarządzających aktywami na rynku kapitałowym. Posiada licencje: maklera papierów wartościowych,

doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Przez wiele lat sprawował nadzór korporacyjny w zakresie finansów w spółkach z różnych sektorów gospodarki.Od 1994 pracował w instytucjach rynku kapitałowego – Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Centrum Operacji Kapitałowych), ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. (członek zarządu), ING Investment Management (Polska) S.A. (CIO, prezes zarządu), ING TFI S.A. (prezes zarządu), Opera TFI S.A. W latach 2006-07 był członkiem zarządu PZU S.A.Od 2009 był niezależnym członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek publicznych. W niektórych z nich pełnił funkcje przewodniczącego Rady oraz przewodniczącego komitetu audytu.Był także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG (1994-97), wiceprzewodniczącym Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (2005-06),  członkiem Rady Nadzorczej PHF S.A. (2006-07), przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU Asset Management S.A. (2006-07), a od 2004 r. jest członkiem Rady Fundacji Ośrodka KARTA.

Wojciech Paprocki

Profesor, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki pracuje w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w j. polskim i w j. obcych, m.in. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa.

Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2016), Transport Development Challenges in the Twenty-First Century (współautor, 2016), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (współredaktor, 2015), Dylematy rozwoju infrastruktury (współredaktor, 2014), Nowoczesne przedsiębiorstwo kolejowe CARGO (autor, 2003), Marketing usług kolejowych (autor, 1996), Koncepcja logistyczna w transporcie (autor, 1989). Prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień: ekonomika transportu i polityka transportowa, rozwój infrastruktury technicznej, zarządzanie łańcuchami dostaw, m.in. kierownik polskiego zespołu uczestniczącego w 6. Ramowym Programie. Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Wojciech Paprocki jest aktywny w praktyce gospodarczej w kraju i za granicą, zasiada w radach nadzorczych i doradczych podmiotów w Polsce i w Niemczech.

Leszek Pawłowicz

Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej

Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Bankowości UG, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Członek Rady NadzorczejBanku Pekao S.A. i Best

S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego

Grzegorz Piwowar

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Karierę w bankowości rozpoczął w Banku BPH S.A.

w 1992 roku. W latach 1996-2000 był dyrektorem biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektorem regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002 roku został dyrektorem zarządzającym obszarem dystrybucji i sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A., odpowiedzialnego za bankowość Detaliczną.Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 roku za Pion Bankowości Detalicznej.

Jerzy Pruski

Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 2009-2016

Andrzej Reich

Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992 – 1998 brał udział we wdrażaniu programu pomocowego

dla polskiego sektora finansowego, finansowanego przez unijny fundusz PHARE. Od roku 1998 do 2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB W Narodowym Banku Polskim. W latach 2008 – 2011 był doradcą w Narodowym Banku Polskim. Od 2012 roku kieruje Departamentem Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Członek Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Marek Rosiński

Partner zarządzający, Baker & McKenzie

Marek Rosiński jest partnerem zarządzającym biura warszawskiego oraz członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Grupy Prawa Własności Intelektualnej kancelarii Baker & McKenzie. Marek kieruje zespołem prawników zajmujących

się prawem IP, mediów i nowych technologii oraz farmaceutycznym. Marek został wyróżniony tytułem Eminent Practitioner w zakresie prawa własności intelektualnej oraz TMT w rankingu Chambers Europe. Doradzał Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju w przygotowaniu strategii dotyczącej stymulowania innowacyjności w Polsce na etapie tworzenia programów ramowych w perspektywie 2014-2020 o budżecie 8 miliardów EUR.

Jacek Rostowski

Wicepremier i Minister Finansów w latach 2007–2013

Małgorzata Rusewicz

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Z wykształcenia prawnik,  ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. W 2013 r. objęła stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, ale tematyką ubezpieczeń zajmuje się

od początku swojej kariery, którą rozpoczęła w 2002 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Była także członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach BUSINESSEUROPE. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.

Mirosław Skiba

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej

Andrzej Sławiński

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego, Narodowy Bank Polski

Jacek Socha

Wiceprezes, Partner, PwC Polska

Partner w dziale usług doradczych PwC i wiceprezesem firmy w Polsce.Jacek SochaJacek Socha zajmował stanowisko Ministra Skarbu Państwa, wcześniej był Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był członkiem

Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jest Honorowym Członkiem Związku Maklerów i Doradców oraz Izby Domów Maklerskich. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), przewodniczył także Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu i Grupie Konsultacyjnej (zrzeszającej instytucje nadzorujące rynki kapitałowe w krajach aspirujących o członkostwo w Unii Europejskiej).

Zdzisław Sokal

Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zdzisław Sokal, (ur. 1958 r.), absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie . Od 1994 r. rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA, gdzie zajmował się restrukturyzacją kredytów. W latach 1994-1996 pełnił funkcję

dyrektora finansowego w spółce celowej Kredyt Banku SA – Bankowy Dom Handlowy Sp. z o.o. Przez kolejne dwa lata był prezesem Zarządu Prospector Sp. z o.o., jednego z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. W latach 1997-1998 był prezesem Zarządu SKK Finanse Sp. z o.o., gdzie tworzył programy szkoleniowe dla banków, firm ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw.Przez kolejne 4 lata był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o.W latach 2002-2004 był członkiem zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA. W latach 2004-2006 - prezes zarządu SKK Finanse Sp. z o.o. Od stycznia 2006 r. do marca 2007 r. pracował w PKO BP SA, początkowo jako doradca prezesa, a od 1 lipca 2006 r. jako Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rachunkowości i Rozliczeń, Ryzyka i Windykacji. Od 2004 r. do 2007 r. był członkiem Rady Nadzorczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA. W latach 2007-2013 członek zarządu NBP odpowiedzialny za rachunkowość, stabilność finansową, informatykę i bezpieczeństwo. Współautor „Pakietu Zaufania”. Kierował procesem wydzielenia Nadzoru Bankowego z NBP i przeniesienia go do KNF.Obecnie doradca Prezydenta RP.Od 2 kwietnia 2016 r. Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Iwona Sroka

Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

Od wielu lat związana jest z rynkiem finansowym w Polsce.W 2009 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Po wydzieleniu ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP w 2011 r.

pełni również funkcję Prezesa Zarządu tej instytucji.W latach 2001-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od fazy koncepcyjnej do etapu wdrożenia i rozwoju.Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie. Specjalizując się w wymienionej tematyce, jest także wykładowcą Studiów Executive MBA przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994-2010 była adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Autorka kilku publikacji książkowych, referatów naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rynku kapitałowego. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w rankingach i konkursach menedżerskich: „TOP 20 Menedżerowie na czas kryzysu” (2013, WPROST), „Kobiety Finansów (2013, WPROST), „TOP Menedżerki w Polsce” (2012, WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (2011-2013, Home & Market), „Perły Polskiego Biznesu”, czyli Najbardziej Przedsiębiorcze Kobiety w Polsce (2010-2013, Gazeta Finansowa), „100 Najważniejszych Osób w Polskich Finansach” (2010, Home & Market), „Tiaras of Management”, (2011, Polish Market).Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KDPW przez Iwonę Srokę instytucja ta była wielokrotnie nagradzana za zrealizowane projekty i prowadzoną działalność na rzecz rynku kapitałowego. Krajowy Depozyt uhonorowany został m.in. statuetką „Wektora 2011”, przyznawaną przez Pracodawców RP, nagrodą „COMMON Europe/IBM Innovation Award”, „Innowator WPROST” w kategorii Instytucje Finansowe, otrzymał tytuł „Lidera informatyki instytucji finansowych 2009”. Znalazł się także na liście  najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN.

Małgorzata STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK

Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan

Beata Stelmach

Prezes GE w Polsce i Krajach Bałtyckich

Z początkiem listopada 2013 roku Beata Stelmach została mianowana przez Petera Stacara, dyrektora regionalnego GE w Europie Środkowo-Wschodniej na stanowisko dyrektora generalnego GE na Polskę i Kraje Bałtyckie.Od 1 maja

2011 do 31 października 2013 roku Beata Stelmach pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.W latach 2006-2011 zajmowała stanowisko PrezesaZarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), zasiadała także we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).W latach 2008 – 2011 była Partnerem i wiceprezesem zarządu MCI Management SA. oraz PE/VC,spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2005-2007 jakoczłonek zarządu Intrum Justitia TFI kierowała jednym z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnym na polskim rynku.Od 2001 do 2005 roku zasiadała w zarządzie Prokom Software SA, największego polskiego producenta oprogramowania w tym czasie. Od 2000 do 2001 roku była Prezesem ZarząduWarszawskiej Giełdy Towarowej SA. W roku 1999 brała udział we wprowadzaniu na rynek nowo utworzonego towarzystwa emerytalnego Pekao/Alliance PTE SA.Jako konsultant Banku Światowego uczestniczyła w programach na rzecz rozwoju rynku kapitałowego Ukrainy (1996) i Rosji (1997). Brała także udział w negocjacjach dotyczących przystąpienia Polski do OECD i UE. Zajmowała stanowisko Dyrektora Sekretariatu Komisji, pełniąc też funkcję Rzecznika Prasowego Komisji. Do zakresu jej obowiązków należała m.in. współpraca na forum Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), gdzie przewodniczyła Grupie Roboczej ds.Nadzoru i Wymiany Informacji.Beata Stelmach karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku, zaraz po tym jak rozpoczęła się transformacja ustrojowa w Polsce. Była zaangażowana w tworzenie polskiego rynku kapitałowego, a następnie została zatrudniona w Biurze Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych.Posiada dwa tytuły MBA uzyskane na INSEAD-Europe Campus we Francji i Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. Studiowała w Cheltenham & Gloucester College of Higher Education w Anglii, jest także absolwentką warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Andrzej Marcin Suszycki

Head of Representation of Joschka Fischer & Company in Poland

Dr Andrzej Marcin Suszycki received his MA degree in German and Scandinavian literature and Political Science as well as his PhD in International Relations at the Humboldt University in Berlin. He has lectured in International

Relations, Political Theory, European Integration and Welfare State Studies as well as Comparative Politics at universities in Potsdam, Passau, Wuppertal, Berlin (Humboldt University and Free University of Berlin), Torun (Poland) and at the Collegium Civitas University in Warsaw. He was also a research fellow at the University of Padua (Italy), Odense (Denmark) and Helsinki (Finland). Dr Suszycki has authored and edited several books in the field of political science.Dr Suszycki heads JF&C representation in Warsaw.

Dariusz Szkaradek

Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych, Deloitte

Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych w Deloitte, ekspert w dziedzinie regulacji rynków finansowych, biegły rewident, ACCA, FCCA, CFA. Absolwent prestiżowego programu Global Executive MBA, organizowanego wspólnie

przez renowowane uczelnie London Business School oraz Columbia Business School.Nadzoruje projekty doradcze i wdrożeniowe w obszarze zarządzania ryzykiem, transakcji fuzji i przejęć oraz sprawozdawczości zewnętrznej w największych bankach i grupach ubezpieczeniowych w Polsce. Jest także absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz posiada tytuły zawodowe biegłego rewidenta, ACCA, FCCA oraz CFA. Ceniony komentator sytuacji makroekonomicznej w kraju i Unii Europejskiej.   

Jadwiga Sztabińska

Redaktor Naczelna, Dziennik Gazeta Prawna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu.Redaktor naczelna „Dziennika Gazety Prawnej” od października 2011 r. Z Grupą INFOR związana już wcześniej

- w latach 1995-2005 - na stanowisku redaktora naczelnego tygodnika „Prawo Przedsiębiorcy” oraz zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Prawnej”. W okresie 2007-2009 prowadziła własne wydawnictwo.W latach 2009-2011 – redaktor odpowiedzialna za tematykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w „Dobrej Firmie”, dodatku do „Rzeczpospolitej”.Od czerwca do października 2011 r. - I zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”.Laureatka Złotej Wagi (2014) - nagrody przyznawanej przez Naczelną Radę Adwokacką.

Adam Świrski

Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Adam P. Świrski  ukończył Akademię Bankową w Wiedniu, studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowy program MBA University                    of

Minnesota i SGH. Od blisko 20 lat związany z bankowością, zdobywał doświadczenia                na stanowiskach kierowniczych w czołowych instytucjach finansowych na polskim rynku. Przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego przez wiele był dyrektorem zarządzającym ryzykiem: w latach 2009 – 2013 pracował dla Grupy Deutsche Bank w Polsce, a w latach 2007 – 2009 dla HSBC Bank Polska S.A. Wcześniej w okresie 2002 - 2007 był związany z Bankiem BPH S.A. jako dyrektor Departamentu Analiz Kredytowych i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm (Obszar Sprzedaży). Pracował także                      w Banku PBK S.A. oraz w Banku Austria Creditanstalt S.A. W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Bazylejskiego Grupy Deutsche Bank w Polsce.

Małgorzata Zaleska

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła Podyplomowe Studia Administracji. W 1997 r. uzyskała stopień

naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 2000 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a cztery lata później – tytuł profesora nauk ekonomicznych. Autorka ponad 350 publikacji naukowym i popularnonaukowych, m.in. na temat sieci bezpieczeństwa rynków finansowych, organizacji i regulacji nadzoru nad rynkiem bankowym oraz systemu gwarantowania depozytów, a także identyfikacji ryzyka upadłości banków.  Dyrektor Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Członek Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W przeszłości pełniła funkcję m.in.: Dorady Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (1998–2003), Członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000–2002), Członka Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007–2009), Członka International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym (2009–2013), Członka Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015) oraz Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009–2015). 12 stycznia 2016 r. została powołana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych na stanowisko prezesa spółki.