VIII Europejski Kongres Finansowy, 18-20 czerwca 2018, Hotel Sheraton, Sopot

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie

Współorganizatorzy

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jest pozarządową, niezależną instytucją naukowo-badawczą zajmującą się gospodarką i polityką państwa. Instytut powstał w 1989 roku jako fundacja działająca na zasadach non-profit. Jego

założycielami - fundatorami - była grupa osób aktywnie działających w latach osiemdziesiątych na rzecz zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce.Prowadząc badania, IBnGR formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki.

NDI S.A.

NDI S.A. to prywatna sopocka spółka z branży dewelopersko-inwestycyjnej, dwukrotny laureat Diamentów Forbesa. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i realizacji inwestycji na rynku nieruchomości i rozwoju

infrastruktury. Oferuje szeroki zakres usług obejmujących wszystkie fazy rozwoju projektu. Od czasu założenia w 1991 roku firma zrealizowała szereg inwestycji m.in. biurowych, hotelowych, bankowych, usługowych i infrastrukturalnych o łącznej wartości przekraczającej 2,5 mld Euro.NDI ma w dorobku uczestnictwo w szeregu znaczących inwestycji w Polsce, w tym m.in.: budowa północnego odcinka Autostrady A1 z Gdańska do Torunia, rewitalizacja Centrum Sopotu, Hotele Sheraton (Warszawa, Kraków, Poznań, Sopot), kompleksy biurowo-usługowe, m.in.: Centrum ING Banku Śląskiego (Katowice), Centrum Finansowe Puławska (Warszawa), czy projekty mieszkaniowe. W zakresie projektów infrastrukturalnych NDI realizuje również inwestycje drogowe, kolejowe i tramwajowe w Katowicach, na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim.

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych

banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 2016 r. na poziomie 17,6%). Pozycję nr 1 Banku Pekao SA w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR). Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016. Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

Europejskie Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku to instytucja kultury, której celem jest promocja i upowszechnianie wiedzy o pokojowym zwycięstwie Solidarności. Od momentu otwarcia nowej siedziby w 2014 roku ECS odwiedziło 1,5

miliona zwiedzających z całego świata, a samo Centrum stało się jedną z największych atrakcji turystycznych w kraju. ECS jest również jedynym muzeum w Polsce uhonorowanym Nagrodą Muzealną Rady Europy, którą od 1977 roku corocznie nagradzane jest jedno europejskie muzeum, wnoszące znaczący wkład w zrozumienie dziedzictwa kulturowego Europy.Sercem ECS jest wystawa stała poświęcona historii solidarności oraz zmianom w Europie Środkowej i Wschodniej. Interaktywna ekspozycja, obok nowoczesnych form przestrzennych i multimediów prezentuje m.in. autentyczne elementy wyposażenia stoczniowego i cenne archiwalia.  ECS to ośrodek edukacyjny, centrum badawczo-naukowe, archiwum, biblioteka i mediateka. A wreszcie przestrzeń publiczna, miejsce spotkań obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za rozwój demokracji: strefę praktykowania solidarności i obywatelskości. To tu odbywają się festiwale filmowe, koncerty, spotkania i debaty o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym.

Centrum Myśli Strategicznych