VIII Europejski Kongres Finansowy
18-20 czerwca 2018
Na stulecie – o innowacyjną i bezpieczną przyszłość sektora finansowego

Patronat honorowy
PCS
Po raz drugi Poland Capital Summit odbywa się podczas Europejskiego Kongresu Finansowego. W tym roku podążając za opiniami uczestników oraz zmianami na rynku podejmujemy zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych, zmianom, jakim podlega, współpracy z instytucjami finansowymi. Polski rynek nieruchomości komercyjnych rozwija się dynamicznie. Obecne są na nim zarówno firmy globalne jak i znaczący inwestorzy krajowi. Zmiany następują w sposobie podejścia do inwestycji, przy czym coraz istotniejsze znaczenie mają firmy zarządzające pełnym cyklem inwestycyjnym od zakupu gruntu i/lub zniszczonego obiektu czy obszaru przez jego restrukturyzację lub przeprojektowanie do operowania i ewentualnej sprzedaży. Wymaga to unikalnych umiejętności nie tylko z rynku nieruchomości, ale również z bankowości inwestycyjnej czy zarządzania aktywami. Proponujemy dyskusję nad zagadnieniami z zakresu nieruchomości biurowych, związanych z logistyką oraz z inwestoaniem w hotele. W każdym z tych segmentów następują intersujące zjawiska tak po stronie finansowania, jak budowy czy zarządzania i utrzymania.