VII Europejski Kongres Finansowy, 5-7 czerwca 2017, Hotel Sheraton, Sopot

Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku

Rekomendacje 2017
Mimo aktywnych działań realizowanych przez instytucje finansowe realizowanych sektorowoi indywidualnie w zakresie cyberbezpieczeństwa ochrona przed zagrożeniem ze strony cyberprzestępców  jest w dalszym ciągu jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed sektorem finansowym.Kontynuując i rozwijając dotychczasowe działania Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny pragnie podkreślić istotę zagadnienia poprzez wydanie poniższej Rekomendacji.Cele więcej
WprowadzenieDigitalizacja i cyfryzacja to zjawiska o - aktualnie - zdecydowanie największym wpływie na wszystkie sfery systemu gospodarczego i finansowego, przy czym zjawiska te mają swój wymiar globalny, unijny, jak  i wreszcie lokalny - tj. w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej. więcej
WprowadzenieNa rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce wpływają decyzje podejmowane przez władze publiczne trzech szczebli: unijnego, państwowego i samorządowego. W odbiorze społecznym w kraju część decyzji organów unijnych jest oceniana negatywnie, a na taki odbiór wpływają wypowiedzi krajowych polityków jednoznacznie kontestujących niektóre kierunki polityki prowadzonej przez Komisję więcej
Przygotowanie przez banki realnej oferty kredytów mieszkaniowych na bazie stałej stopy Rekomendujemy wypracowanie zasad kredytowania opartego o stałe stopy procentowe, które byłyby stosowane w kredytach hipotecznych. Wypracowanie tych zasad oznaczać będzie: więcej
Nadanie wysokiego priorytetu realizacji „Programowi Budowy Kapitału” w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w celu jednoczesnego uruchomienia całego zintegrowanego pakietu działań od 1.01.2018 r., oraz zwiększenia jego skuteczności w przyciąganiu kapitału prywatnego.Główne czynniki sukcesu tego programu programu, to: więcej
Aby zbudować nawyk oszczędzania wśród Polaków proponujemy działania wielotorowe. Dlatego nasze rekomendacje podzieliliśmy na trzy obszary: edukację, instytucje finansowe i regulacje prawne. więcej
Rekomendacje 2017 Zobacz
Rekomendacje 2016 Zobacz
Rekomendacje 2015 Zobacz
Rekomendacje 2014 Zobacz
Rekomendacje 2013 Zobacz
Rekomendacje 2012 Zobacz
Rekomendacje 2011 Zobacz