VII Europejski Kongres Finansowy, 5-7 czerwca 2017

Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku

PROGRAM 2017
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5
   

POLAND CAPITAL SUMMIT: Kapitał zagraniczny a zrównoważony rozwój gospodarczy

10:00 - 11:15

 
   

POLAND CAPITAL SUMMIT: Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski dla inwestorów kapitałowych

11:30 - 12:45

 

Gospodarz Debaty: CVC Capital Partners,
we współpracy z: PKO Bank Polski, CFA Society Poland
 

Lunch

12:30 - 13:20

OTWARCIE VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

13:30 - 13:50

WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE

13:50 - 14:20

 

 "SOLIDARNOŚĆ A GOSPODARKA I PODATKI"
Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju

SOLIDARNOŚĆ PODATKOWA NA ŚWIECIE I W UE

14:20 - 15:30

Gospodarz debaty:

PKO Bank Polski

 

Wystąpienie wprowadzające: 
Cardinal Peter Turkson,
Prefect of the Vatican Dicastery for the Promotion of Integral Human Development (tbc)

Przerwa

15:30 - 16:00

POLITYKA MONETARNA A ZRÓWNOWAŻNY ROZWÓJ GOSPODARCZY KRAJÓW UE

16:00 - 17:10

Transfer promami Żeglugi Gdańskiej. Molo w Sopocie -> Europejskie Centrum Solidarności

17:40 - 18:30

Europejskie Centrum Solidarności

Kolacja w Europejskim Centrum Solidarności

19:00 - 23:00

MIĘDZYNARODOWA SOLIDARNOŚĆ

20:30 - 22:00

Gospodarz debaty:

Bank Pekao S.A.

 

Debata prowadzona przez:
Joschkę Fischera, b. Wicekanclerza i Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec z udziałem zaproszonych przez Niego Gości

Wystąpienie końcowe:
Luigi Lovaglio,
Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5

Mikrofirmy - oczekiwania wobec sektora finansowego.

09:30 - 10:45

Gospodarz debaty:

Bank Pekao S.A.

Interwencjonizm w gospodarce – jego pożytki i granice racjonalności.

09:30 - 10:45

Gospodarz debaty:

NDI S.A.

 

Wystąpienie wprowadzające:
Zróżnicowanie znaczenia funduszy europejskich dla podmiotów gospodarczych i państw członkowskich – od wsparcia dla MŚP i finansowania infrastruktury do promocji koncernów
prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, ...

Nowoczesne technologie w bankowości i ubezpieczeniach

09:30 - 10:45

Gospodarz debaty:

Accenture

 


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Geopolityczne turbulencje a rynki finansowe.

09:30 - 10:45

 

Sesja naukowa Uniwersytetu Gdańskiego

POLAND CAPITAL SUMMIT: Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski. Inwestycje bezpośrednie.

09:30 - 10:45

Gospodarz debaty:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Przerwa

10:45 - 11:15

Budowanie silnych marek finansowych w dobie klienta cyfrowego

11:15 - 12:30

Gospodarz debaty:

Deloitte

Zarządzanie innowacyjnością. W jaki sposób duże przedsiębiorstwa powinny pozyskiwać i zarządzać innowacjami w celu maksymalizacji zwrotu inwestycji.

11:15 - 12:30

Gospodarz debaty:

KPMG

Fintechowi inno-wiercy w bankowości. Jak osiągnąć sukces?

11:15 - 12:30

Gospodarz debaty:

Mastercard

Rynek kapitałowy jako ważny element realizacji SOR

11:15 - 12:30

Gospodarze debaty:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Izba Domów Maklerskich, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 

Lunch

12:30 - 13:45

Internacjonalizacja biznesu i wpływ zmian politycznych na europejski biznes.

13:45 - 15:00

Gospodarz debaty:

Bank Pekao S.A.

 

we współpracy z:
EY, KUKE, TFI BGK

Robotyzacja w usługach finansowych

13:45 - 15:00

Gospodarze debaty:

KPMG, PKO Bank Polski

Rola elektronicznych środków identyfikacji w przyspieszaniu cyfryzacji państwa.

13:45 - 15:00

Gospodarz debaty:

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Przejrzystość podatkowa korporacji - co z niej wyniknie i kiedy?

13:45 - 15:00

Gospodarze debaty:

Centrum Myśli Strategicznych, EY

 

Przerwa

15:00 - 15:30

Bezpieczeństwo systemów finansowych wyzwaniem biznesowym czy narodowym

15:30 - 16:45

Gospodarz debaty:

Dziennik Gazeta Prawna

Czyste powietrze w mieście. Czy to możliwe?

15:30 - 16:45

Gospodarze debaty:

Fortum, Sopot

Innowacje polskiego sektora finansowego: co już umiemy, a czego nadal się uczymy?

15:30 - 16:45

Gospodarz debaty:

Visa

Mapa wyzwań przed sektorem bankowym.

15:30 - 16:45

Gospodarz debaty:

EY

 

Przerwa

16:45 - 17:15

Model bankowości detalicznej w opinii ekspertów

17:15 - 18:30

Gospodarz debaty:

BGŻ BNP Paribas S.A.

Ile wart jest Fintech? Spojrzenie oczami inwestorów

17:15 - 18:30

Gospodarz debaty:

Bain & Company

  

PAŃSTWOWA GALERIA SZTUKI: Udział kobiet w zarządzaniu to droga do wyższej efektywności, a nie sprawiedliwości.

17:15 - 18:30

Kolacja - Hotel Sheraton

19:00 - 23:00

 

Gospodarz wieczoru: Miasto Sopot

...
   

ROTUNDA: Udomowienie polskiego przemysłu - ile państwa w gospodarce? Czy możemy sobie wyobrazić współczesny plan na miarę COP?

21:00 - 23:00

Gospodarz debaty:

Dziennik Gazeta Prawna

 
Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5

Równowaga w relacjach konsument – bank. Czy jest to realna wizja?

09:00 - 10:15

Gospodarze debaty:

EY, PKO Bank Polski

W drodze do zmobilizowania długookresowych oszczędności - czynniki sukcersu

09:00 - 10:15

Gospodarz debaty:

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Digitalizacja ubezpieczeń. Wyzwania-szanse-bariery.

09:00 - 10:15

Gospodarz debaty:

Nationale-Nederlanden

 

Jak przygotować następców i jak kolejne pokolenie kontynuuje rozwój?

09:00 - 10:15

Gospodarz debaty:

Bank Pekao S.A.

Przerwa

10:15 - 10:45

Koordynacja wsparcia państwowego w rozwoju MŚP.

10:45 - 12:00

Gospodarz debaty:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Jaki jest poziom zaangażowania systemu finansowego zapewniający skuteczną walkę z wyłudzeniami skarbowymi?

10:45 - 12:00

Gospodarze debaty:

Centrum Myśli Strategicznych, EY

E-mobilność - kto zapłaci ten słony rachunek?

10:45 - 12:00

Gospodarz debaty:

NDI S.A.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Kierunki reform emerytalnych

10:45 - 12:00

 

Sesja naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 

Przerwa

12:00 - 12:30

 

Zmieniające się miejsce Polski w Global Value Chains.

12:30 - 13:45

Gospodarze debaty:

EY, Narodowy Bank Polski

Perspektywa dyrektywy PSD2. Jak wykorzystać transformację cyfrową do przygotowania banku do działania w nowym warunkach rynkowych?

12:30 - 13:45

Gospodarz debaty:

KPMG

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Stopa procentowa na współczesnych rynkach finansowych. Jakie zmiany czekają nas w teorii i praktyce stosowania stóp procentowych?

12:30 - 13:45

 

Sesja naukowa Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwerystetu Warszawskiego
 

Przerwa

13:45 - 14:00

OGŁOSZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH REKOMENDACJI EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

14:00 - 15:00

Lunch

15:00 - 16:00

Debata oksfordzka Akademii EFC "Europa dwóch prędkości zniszczy Unię Europejską"

16:00 - 17:15