Od 2015 roku w ramach Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego odbywa się konkurs esejów, który jest jednym z etapów rekrutacji studentów do grona członków Akademii EKF. Każdego roku w ramach rekrutacji, organizatorzy EKF zwracają się do promotorów polskich i zagranicznych uczelni wyższych z prośbą o rekomendowanie do grona Akademii EKF wyróżniających się w ich ocenie studentów, których są opiekunami naukowymi.

Prowadzona rekrutacja składa się z dwóch etapów: rekomendacji wystawionej przez nauczyciela akademickiego oraz przesłania przez studentów formularza zgłoszeniowego i eseju konkursowego na jeden z zadanych przez Partnerów EKF tematów konkursowych.

Nadesłane przez studentów eseje recenzowane są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów, a następnie zostają ocenione przez specjalne Jury, któremu przewodniczy Małgorzata O’Shaughnessy, była Dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej Visa. W wyniku recenzji, opracowana zostaje publikacja książkowa pt.  „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie” będąca zbiorem czterdziestu tematycznych esejów studentów biorących udział w konkursie na najciekawszy esej.

Podczas każdej edycji Akademii EKF, Jury konkursowe wybiera pięcioro finalistów konkursu, którzy biorą udział w debacie inaugurującej Akademię pt. Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie, prowadzoną przez Janusza Lewandowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego. Podczas debaty laureaci przedstawiają główne tezy, argumenty oraz propozycje zawarte w swoich esejach, a także odpowiadają na pytania zadawane przez prowadzącego oraz publiczność.

Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się zawsze podczas ceremonii otwarcia Europejskiego Kongresu Finansowego.

Tegoroczne jury konkursowe obradowało w składzie:

 • Małgorzata O’Shaughnessy, Przewodnicząca Jury konkursowego
 • Piotr Alicki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej
 • Mariusz Andrzejewski, Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.
 • Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Magdalena Grzankowska, Prezes Zarządu, Fundacja PFR
 • Jakub Kiwior, Dyrektor Zarządzający Visa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
 • Iwona Kozera, Partner Zarządzający EY Consulting oraz Strategia & Transakcje w Polsce, Zastępca Partnera Zarządzającego EY Consulting w regionie EMEIA
 • Bogusław Liberadzki, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • Mirosław Szreder, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 • Marek Tatała, Wiceprezes Fundacji Wolności Gospodarczej
 • Jacek Tomkiewicz, Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego

Wydawnictwo co roku porusza obszary tematyczne aktualnej sytuacji w Polsce i Europie, a także spekulacji na temat zbliżających się problemów lub wizji przyszłości w obszarach nowych technologii, sektora finansowego i Unii Europejskiej.

Do tej pory studenci opracowywali eseje na poniższe tematy:

2023

 1. Czy wejście Polski do strefy euro może nastąpić w tej dekadzie? Jaka powinna być rola instytucji finansowych i publicznych w procesie edukowania społeczeństwa oraz przeprowadzenia reform przybliżających Polskę do przyjęcia euro?
 2. Czy polski konglomerat energetyczno-paliwowego pod szyldem Orlenu wzmocni czy osłabi konkurencyjność polskiej gospodarki?
 3. Kryzys energetyczny w Polsce i w Europie szansą czy wyzwaniem? Czy zielona transformacja jest odpowiedzią? Jaka powinna być w niej rola sektora finansowego, obywateli lub administracji?
 4. Niepodległa i ekonomicznie silna Ukraina to priorytet również dla Polski. W jaki sposób możemy zapewnić Polsce znaczącą rolę w procesie odbudowy Ukrainy? Jaka powinna być w tym przedsięwzięciu rola polskich banków?
 5. Kierunek e-Polska – dostępność, użyteczność i przyjazność usług zdalnych i procesów opartych o technologie stale się poprawia. Jak rosnące kompetencje cyfrowe i sprzyjające trendy wykorzystać na rzecz społeczeństwa i gospodarki? Na jakie luki w procesach cyfrowych na styku państwo-przedsiębiorca-klient/obywatel należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

Na podstawie rankingu, do udziału w panelu otwierającym Akademię EKF 2023 pt. Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie, zakwalifikowali się:

 • Michał Andrzejewski, absolwent NYU Abu Dhabi oraz Bocconi, autor eseju pt. Za naszą i waszą wolność – czyli o roli polskich instytucji w powojennej odbudowie Ukrainy.
 • Wiktoria Błaszczykowska, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autorka eseju pt. Let’s make Ukraine great again!
 • Gabriel Chrostowski, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autor eseju pt. Polska w strefie euro, czyli reformy, reformy i jeszcze raz reformy
 • Kamila Łąka, studentka Uniwersytetu Łódzkiego, autorka eseju pt. Zielony Ład w Polsce w czasach kryzysu energetycznego z wykorzystaniem przykładu Bełchatowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego – jedna zmiana, wiele korzyści
 • Karolina Twardowska, studentka Uniwersytetu Gdańskiego, autorka eseju pt. Śpiesz się powoli, czyli o buowie e-administracji w Polsce

2022

 1. Zielona transformacja kluczowym wyzwaniem dla Polski i Europy. Czy Europa jest gotowa na Fit for 55? Jak urzeczywistnić Europejski Zielony Ład w sprawiedliwy i zrównoważony sposób? Rola Państwa i kluczowych sektorów, w tym sektora finansowego w jego wdrożeniu w Polsce.
 2. Cyfrowi giganci posiadają środki porównywalne a nawet większe niż państwa. Czy wykorzystają je dla dobra i rozwoju ludzkości, czy skupią się przede wszystkim na pomnażaniu zysków bez względu na koszty społeczne? Jakie czynniki będą o tym decydować?
 3. Dlaczego inflacja w Polsce wymknęła się spod kontroli? Jak przywrócić wiarygodność PLN?
 4. System podatkowy w Polsce jest coraz bardziej skomplikowany, a prawo podatkowe nieprzewidywalne. Co zrobić aby uprościć system podatkowy? Jakich reform podatkowych potrzebuje Polska?

Na podstawie rankingu, do udziału w panelu otwierającym Akademię EKF 2022 pt. Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie, zakwalifikowali się:

 • Kamil Gomulski, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autor eseju ,,Uproszczenie kluczem do pewności”
 • Agnieszka Gryglicka, studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorka eseju ,,OK Google, ile kosztuje moja prywatność”
 • Przemysław Koch, student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor eseju ,,Cyfrowe optimum”
 • Jakub Mączyński, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor eseju ,,Dawno, dawno temu, za górami, za lasami…”
 • Grzegorz Nowowiejski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor eseju ,,Nadchodzi czas jastrzębi – strategia przywrócenia wiarygodności złotego.”
 • Karolina Woś, studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka eseju ,,Determinanty i bariery rozwoju zielonej gospodarki w Polsce”

2021

 1. Czy i jak konflikt z UE dotyczący praworządności zwiększa szanse długoterminowego wzrostu gospodarczego Polski
 2. Czy doświadczenia związane z okresem pandemii i wdrożone lub upowszechnione w tym czasie rozwiązania wpłyną, a jeśli tak to w jaki sposób, na procesy digitalizacji w kolejnych latach? Co zmieni się w pracy zdalnej, usługach on-line, e-commerce, systemach edukacji i opieki zdrowotnej, kontaktach obywateli i przedsiębiorców z administracją?
 3. Czy pandemia koronawirusa zmieni myślenie o tym co jest ważne w życiu
 4. Zielone inwestycje szansą na przyspieszenie odbudowy gospodarki polskiej po kryzysie związanym z Covid-19

Na podstawie rankingu, do udziału w panelu otwierającym Akademię EKF 2021 pt. Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie, zakwalifikowali się:

 • Kamila Kiełczewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, autorka eseju ,,Libertariański paternalizm – po co nam architekci decyzji?”
 • Igor Tomecki, Uniwersytet Warszawski, autor eseju ,,Wpływ problemów związanych z praworządnością na długoterminowy wzrost gospodarczy Polski ‒ Polak mądry po szkodzie?”
 • Natan Marczak, Uniwersytet Nowojorski, autor eseju ,,Nihil novi sub solem europaeum – czyli jak polska gospodarka utrzymastatus quo przy konflikcie o praworządność z Unią Europejską”
 • Karol Bałdyga, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, autor eseju ,,Wodór, wiatr i energia słoneczna motorem napędowym Polski w drodze do powrotu na ścieżkę wzrostu po COVID-19”
 • Patrycja Fyda, Politechnika Gdańska, autorka eseju ,,Pandemia a digitalizacja – przeszłość i przyszłość przedsiębiorców”

2020

 1. Czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej wyjdą z kryzysu po pandemii koronawirusa?
 2. Jak możemy ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospodarczemu?
 3. Nowe technologie a finanse przyszłości.

W debacie inauguracyjnej Akademii EKF udział wzięły cztery laureatki konkursu:

 • Karolina Czyżnikowska, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, autorka eseju „Czy STO zastąpią ICO? Przyszłość emisji tokenów jako alternatywnej formy finansowania w rękach roztropnych regulatorów”
 • Wiktoria Pawlos, studentka Uniwersytetu Gdańskiego, autorka eseju „Gospodarka o obiegu zamkniętym modelem efektywnie zarządzającym kapitałem naturalnym”
 • Magdalena Sadowska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka eseju „„Pokolenie Z” determinantą finansów przyszłości”
 • Karolina Piecuch, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka eseju „Gospodarki liberalne i nieliberalne w obliczu koronawirusa”

2019 

 1. Europa na rozdrożu. Czy dalsza integracja Wspólnoty zagrozi jej, czy wspomoże rozwój gospodarczy?
 2. Responsible finance – jak nadać praktyczny wymiar tej koncepcji?
 3. Jaki bank przyszłości?

2018 

 1. Która Polska szybciej dogoni gospodarki zachodniej Europy – liberalna czy etatystyczna?
 2. Nowe technologie w finansach – szansa czy rosnące zagrożenie?
 3. Polska w strefie euro – wstępować możliwie szybko czy czekać?

2017 

 1. Europejska solidarność gospodarcza – szansa czy utopia?
 2. Czy i jak nowe technologie wspierają konkurencyjność gospodarek? Czy i jak mogą wspierać solidarność gospodarczą?
 3. Czy Unii Europejskiej grożą kolejne „exity”? Jak ich uniknąć, czy może są jej potrzebne?
 4. Europa wobec wyzwań imigracji – jak zdamy egzamin z solidarności?

2016 

 1. Co zmienilibyśmy w Europie?
 2. Co zmienilibyśmy w swoim kraju?
 3. Jaka przyszłość Europy? możliwe scenariusze

2015 

 1. What would we change in our Europe?
 2. What would we change in our countires?

 

 

ESEJE STUDENCKIE

Wybierz wydarzenie
Akademia EKF10-12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie