Gwałtownie rosnąca inflacja, a w ślad za nią – stopy procentowe sprawiają, że w szybkim tempie materializuje się ryzyko stopy procentowej ze wszystkimi tego niekorzystnymi skutkami. Problem ten był omawiany podczas kwietniowego seminarium “Ryzyko i regulacje w sektorze bankowym” organizowanego wspólnie przez EKF i UKNF, oraz podczas kolejnego seminarium EKF, “Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach”. Poświęcona tym zagadnieniom była także dyskusja okrągłego stołu podczas Europejskiego Kongresu Finansowego z udziałem przedstawicieli banków, nadzoru i firm konsultingowych.

Dowiodła ona, że potrzebne jest szybkie osiągnięcie konsensusu wszystkich zainteresowanych stron i na tej podstawie opracowanie oraz wdrożenie nowego modelu rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Prace nad propozycją prowadzi Klub Odpowiedzialnych Finansów przy EKF w ścisłej współpracy z ekspertami reprezentującymi wszystkich interesariuszy. Wypracowywane propozycje będą przedmiotem publicznej dyskusji.

 

 

Więcej o Klubie..

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie