Pandemia jeszcze raz uświadomiła nam jak ważne są innowacje. W dwa miesiące zrobiliśmy tyle, ile w dwa lata – mawiają eksperci. Ale to przyspieszenie uświadomiło, jakie są z wprowadzaniem innowacji w biznesie kłopoty. Barierami dla firm są koszty i brak kapitału. A także nie nadążające za innowacjami prawo.

Najważniejsze są bariery wewnętrzne firm o charakterze finansowym. Koszty związane z implementacją innowacji je przed tym powstrzymują (…) Bardzo istotne znaczenia mają bariery prawne, czyli zewnętrzne – mówiła w czasie zdalnej dyskusji „Kwadrans z Europejskim Kongresem Finansowym” Małgorzata Chruściak, adwokat w firmie doradczej EY.

EY opublikowała właśnie raport „Prawo i Innowacje. Wyzwania 2020”, który jest wynikiem badania prawie 600 polskich przedsiębiorstw przeprowadzonego jeszcze przed wybuchem pandemii. Z raportu wynika zasadnicza konkluzja – polskie firmy zdają sobie dobrze sprawę z tego, że innowacje są dla nich bardzo ważne i przesadzą o ich pozycji w biznesie. Najbardziej z konieczności wprowadzania innowacji zdaje sobie sprawę oczywiście najbardziej innowacyjny sektor finansowy. – Główna konkluzja jest taka, że nowe technologie i innowacyjność ma dla przedsiębiorstw bardzo duże znaczenie. W sektorze finansowym innowacyjność jest kołem zamachowym biznesu – mówiła Małgorzata Chruściak.

Jakie innowacyjne technologie są najważniejsze? Sztuczna inteligencja pozwalająca analizować ogromne zbiory danych i wiedzieć jak najwięcej o potrzebach i upodobaniach klienta, automatyzacja i robotyzacja prac związanych także z obsługą klienta oraz technologie związane z używaniem chmury obliczeniowej, pozwalające na dostęp do mnóstwa narzędzi służących zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak również pozwalającej unikać kupowania własnych serwerów.

Czytaj więcej

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie