Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Jak co tydzień, nasi eksperci zmierzą się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi skutków epidemii COVID-19 dla gospodarki.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Robert Gwiazdowski, Profesor, Uczelnia Łazarskiego zmierzą się m.in. z pytaniami:

 • Czy UOKiK w dobie pandemii i rosnącego interwencjonizmu państwa ma więcej do zrobienia, czy mniej?
 • Czy monopol państwa jest mniej groźny niż podmiotów prywatnych?
 • Czy połączenie regulacji antymonopolowych z ochroną konkurencji w jednym urzędzie było dobrym pomysłem czy złym?
 • Czy mamy konkurencję w sektorze finansowym w dobie pieniądza fiat?
 • Czy relacje między bankami a ich klientami różnią się jakoś od relacji między – na przykład – hotelami a ich klientami?
 • Czy należy patrzeć tylko na dwustronny stosunek przedsiębiorca – klient, czy też należy brać pod uwagę innych uczestników rynku?

 

 

 


Tomasz Chróstny 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


 

 

 

Tomasz Chróstny ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie i inżynierię produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie studiów odbył stypendium na kierunku inżynieria przemysłowa i mechaniczna w Vitus Bering University College. Jest również absolwentem programu kształcenia menedżerskiego ARGO Top Public Executive (odpowiednik Advanced Management Program), zrealizowanego przez IESE Business School oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Następnie przygotowywał analizy ekonomiczne, rynkowe i sektorowe oraz prognozy gospodarcze.

Pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie do 25 sierpnia 2019 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto jest przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Od 26 sierpnia 2019 roku do 26 stycznia 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Posiada doświadczenie dydaktyczne i badawcze – jest nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Żonaty, ma czworo dzieci.

Prezes Rady Ministrów powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 27 stycznia 2020 roku.

 

 

 


Robert Gwiazdowski
Profesor, Uczelnia Łazarskiego


 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1984). Doktoryzował się w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego (1994). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2009). Od 2009 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze: ekonomiczna analiza prawa, prawo podatkowe, historia doktryn.

Działalność zawodowa i społeczna:

 • Adwokat i doradca podatkowy
 • Prezydent Centrum Adama Smitha (2004-2014)
 • Przewodniczący Rady Programowej Centrum Adama Smitha (od 2015)
 • Fundator i Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS (2006-2007)
 • Niezależny członek rad nadzorczych kilku spółek giełdowych

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Jeśli chcieliby Państwo otrzymać mailowe przypomnienie o dzisiejszym Kwadransie z EKF prosimy o kliknięcie tutaj.

Spotkajmy się w sieci 27 sierpnia 2020 o 14:00!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat honorowy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie