Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Jak co tydzień, nasi eksperci zmierzą się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi skutków epidemii COVID-19 dla gospodarki.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF Artur Żwak, Partner Zarządzający Działem Audytu, EY Polska oraz Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, porozmawiają m.in. o:

  • Edukacyjnej roli sektora finansowego, w tym nadzoru, wymagającej wzrostu zaufania
  • Roli nadzoru w prowadzeniu dyskusji z innymi interesariuszami niż akcjonariusze
  • Wdrożeniu zielonego ładu, jako odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność sektora finansowego i szukaniu roli lidera zmian z dużym zasięgiem w społeczeństwie.

 

 

 


Artur Żwak
Partner Zarządzający Działem Audytu, EY Polska


 

 

Partner Zarządzający zespołem ponad 750 specjalistów zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych, audytem śledczym, doradztwem w zakresie transformacji funkcji finansowej oraz szerzeniem wiedzy w postaci dedykowanych szkoleń dla polskich przedsiębiorstw.

Artur posiada 25 letnie doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych polskich i międzynarodowych firm z wielu sektorów gospodarki. W swojej karierze doradzał przy procesach prywatyzacyjnych oraz pierwszych ofertach publicznych akcji polskich spółek jako audytor lub doradca.

Artur jest absolwentem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 


Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


 

 

Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest absolwentką wydziałów Bankowości i Finansów oraz Zarządzania (kierunek CEMS) Szkoły Głównej Handlowej i Copenhagen Business School, doktorem nauk ekonomicznych, absolwentką programu Harvard Business School & IESE pod tytułem ‘Value Creation Through Effective Boards’. Ukończyła program MBA organizowany przez French Management Institute w Warszawie. Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest profesorem w katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH.
Pierwsze kroki w karierze stawiała w firmie Arthur Andersen w latach 2000 – 2002. W 2002 w ramach stypendium Fullbright studiowała na Haas School of Business, przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, pod patronatem Profesora Oliviera Williamsona (Laureata Nagrody Nobla).
Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych podjęła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, koncentrując się na zagadnieniach z dziedziny regulacji bankowych i ładu korporacyjnego. Równolegle, w latach 2003 – 2004 była Asystentem Profesora w Westfalisch Wilhelms-Universitat Munster w Niemczech, gdzie badała temat i publikowała o relacjach pomiędzy bankowością i ładem korporacyjnym jako Stypendysta Fundacji Humboldta Roman Herzog & Hertie School of Governance. W roku 2006 powierzono jej rolę Dyrektora Departamentu Prywatyzacji w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadała za nadzór właścicielski and sektorem lotniczym.
Agnieszka Słomka-Gołębiowska była członkiem rady nadzorczej BUMAR w latach 2006 – 2008 oraz w 2006 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Cenzin, spółki-córki BUMAR. Była też Członkiem Rady Nadzorczej Banku BPH w latach 2008 – 2014, zaś od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej mBanku. Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest Członkiem rady Nadzorczej TransEU od 2018, a od 2017 jest Członkiem Komitetu Audytu przy United Nations World Food Program – WFP.
Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest autorką prac naukowych z dziedziny ładu korporacyjnego. Odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG – Law School), w Wiedniu (WU) oraz na Uniwersytecie we Florencji. Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Spotkajmy się w sieci 2 października 2020 o 14:30!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat honorowy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie