Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Jak co tydzień, nasi eksperci zmierzą się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi skutków epidemii COVID-19 dla gospodarki.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF Artur Żwak, Partner Zarządzający Działem Audytu, EY Polska oraz Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, porozmawiają m.in. o:

  • Edukacyjnej roli sektora finansowego, w tym nadzoru, wymagającej wzrostu zaufania
  • Roli nadzoru w prowadzeniu dyskusji z innymi interesariuszami niż akcjonariusze
  • Wdrożeniu zielonego ładu, jako odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność sektora finansowego i szukaniu roli lidera zmian z dużym zasięgiem w społeczeństwie.

 

 

 


Artur Żwak
Partner Zarządzający Działem Audytu, EY Polska


 

 

Partner Zarządzający zespołem ponad 750 specjalistów zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych, audytem śledczym, doradztwem w zakresie transformacji funkcji finansowej oraz szerzeniem wiedzy w postaci dedykowanych szkoleń dla polskich przedsiębiorstw.

Artur posiada 25 letnie doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych polskich i międzynarodowych firm z wielu sektorów gospodarki. W swojej karierze doradzał przy procesach prywatyzacyjnych oraz pierwszych ofertach publicznych akcji polskich spółek jako audytor lub doradca.

Artur jest absolwentem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 


Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Profesor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


 

 

Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest absolwentką wydziałów Bankowości i Finansów oraz Zarządzania (kierunek CEMS) Szkoły Głównej Handlowej i Copenhagen Business School, doktorem nauk ekonomicznych, absolwentką programu Harvard Business School & IESE pod tytułem ‘Value Creation Through Effective Boards’. Ukończyła program MBA organizowany przez French Management Institute w Warszawie. Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest profesorem w katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH.
Pierwsze kroki w karierze stawiała w firmie Arthur Andersen w latach 2000 – 2002. W 2002 w ramach stypendium Fullbright studiowała na Haas School of Business, przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, pod patronatem Profesora Oliviera Williamsona (Laureata Nagrody Nobla).
Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych podjęła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, koncentrując się na zagadnieniach z dziedziny regulacji bankowych i ładu korporacyjnego. Równolegle, w latach 2003 – 2004 była Asystentem Profesora w Westfalisch Wilhelms-Universitat Munster w Niemczech, gdzie badała temat i publikowała o relacjach pomiędzy bankowością i ładem korporacyjnym jako Stypendysta Fundacji Humboldta Roman Herzog & Hertie School of Governance. W roku 2006 powierzono jej rolę Dyrektora Departamentu Prywatyzacji w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadała za nadzór właścicielski and sektorem lotniczym.
Agnieszka Słomka-Gołębiowska była członkiem rady nadzorczej BUMAR w latach 2006 – 2008 oraz w 2006 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Cenzin, spółki-córki BUMAR. Była też Członkiem Rady Nadzorczej Banku BPH w latach 2008 – 2014, zaś od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej mBanku. Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest Członkiem rady Nadzorczej TransEU od 2018, a od 2017 jest Członkiem Komitetu Audytu przy United Nations World Food Program – WFP.
Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest autorką prac naukowych z dziedziny ładu korporacyjnego. Odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG – Law School), w Wiedniu (WU) oraz na Uniwersytecie we Florencji. Jest autorką wielu opracowań z zakresu ładu korporacyjnego.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Spotkajmy się w sieci 2 października 2020 o 14:30!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie