Charles Goodhart, CBE, FBA jest emerytowanym profesorem bankowości i finansów w Centrum Badawczym Financial Markets Group na London School of Economics, które założył wraz z prof. Mervynem Kingiem w 1986 roku. Od 1985 roku do czasu przejścia na emeryturę w 2002 roku był profesorem bankowości i finansów w LSE na stanowisku Norman Sosnow Professor. Wcześniej przez siedemnaście lat pracował w Banku Anglii jako doradca ds. polityki pieniężnej, a w 1980 roku objął stanowisko Głównego Doradcy. W 1997 roku został mianowany zewnętrznym, niezależnym członkiem nowego Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Anglii i piastował to stanowisko do 2000 roku. W przeszłości był wykładowcą na Uniwersytecie w Cambridge.
Pobierz obrazki

Prof. Charles Goodhart jest autorem wielu książek i artykułów na temat stabilności finansowej, w którym to obszarze był doradcą prezesa Banku Anglii w latach 2002-2004, a także wielu innych opracowań dotyczących rynków finansowych oraz polityki pieniężnej. Jest twórcą prawa gospodarczego nazwanego od jego nazwiska prawem Goodhart’a. W wolnym czasie oddaje się hodowli owiec.

Jego najnowsza książka “The Great Demographic Reversal”, napisana wspólnie z Manoj Pradhanem, byłym dyrektorem zarządzającym ds. gospodarki globalnej w Morgan Stanley, ukazała się we wrześniu 2020 roku. Jej główna teza głosi, że tendencje w demografii i globalizacji znacznie osłabiły pozycję przetargową pracowników, a także doprowadziły do zjawisk takich jak dezinflacja, nierówności społeczne i spadki stóp procentowych. Tendencje te ulegają jednak obecnie odwróceniu, a zatem popyt na siłę roboczą i jej pozycja przetargowa ponownie wzrośnie, pociągając za sobą wzrost inflacji, spadek nierówności oraz rosnące stopy procentowe. Autorzy książki twierdzą, że pandemia koronawirusa tylko przyśpieszy to odwrócenie trendów, co ostro kontrastuje z powszechnie wyznawanym obecnie przekonaniem, że niskie stopy procentowe utrzymają się na dłużej.

Profesor Goodhart był gościem honorowym na otwarciu pierwszego Europejskiego Kongresu Finansowego w 2011 roku w Sopocie. Podczas otwarcia tegorocznej jubileuszowej 10 edycji EKF wygłosi on wykład pt. “The Future Outlook for Inflation”.

Zobacz program EKF: https://www.efcongress.com/program-x-ekf/
Zarejestruj się: https://efc.myevent.pl/

Do zobaczenia w Sopocie!

Zobacz również

Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat honorowy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie