Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Jak co tydzień, nasi eksperci zmierzą się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi skutków epidemii COVID-19 dla gospodarki. Temat najbliższego spotkania to: Czy Twój biznes jest gotowy na zmiany? Niezbędnik jak przygotować się do wymogów agendy klimatycznej i zrównoważonych finansów.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF Ludwik Kotecki, Dyrektor, Instytut Odpowiedzialnych Finansów oraz Rafał Rudzki, Partner Associate, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Polska rozmawiać będą o czekających nas zmianach wynikających z zdecydowanego promowania w UE polityki pro-środowiskowej i pro-klimatycznej, wdrażania zrównoważonego finansowania poprzez uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG) w procesie inwestycyjnym i doradczym, w sposób spójny we wszystkich branżach, w całej gospodarce. Eksperci dyskutować będą o tym jakie są szanse i ryzyka dla przedsiębiorstw związane z unijnym planem działania w zakresie zrównoważonego finansowania i o tym jak się przygotować, by wykorzystać zrównoważone finansowanie do rozwoju firmy i odbudowy gospodarki.

 

 


Ludwik Kotecki
Dyrektor, Instytut Odpowiedzialnych Finansów


 

Ludwik Kotecki jest niezależnym konsultantem ekonomicznym i doradcą różnych instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. UNDP, IBRD i MFW. Jego obszary specjalistycznej wiedzy obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse międzynarodowe oraz instytucje UE i politykę finansową i budżetową UE. W ostatnich latach propagator zielonych finansów, doradca rządu Indonezji przy emisji zielonych obligacji, ekspert Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w MFW w Waszyngtonie, reprezentując Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan w Zarządzie MFW. Wcześniej przez prawie dwadzieścia lat pracował w Ministerstwie Finansów, w końcowym okresie jako jego Główny Ekonomista (2012-2015). W latach 2012-2015 członek KNF i Przewodniczący Rady BFG. W latach 2009-2012 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. Mówi po polsku, angielsku i rosyjsku.

 


Rafał Rudzki
Partner Associate, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Polska


 

Jest doradcą w obszarze zrównoważonego rozwoju i badania wpływu. Od kilkunastu lat prowadzi projekty dla klientów prywatnych i publicznych z Polski oraz zagranicy dotyczące m.in. projektowania strategii, raportowania i weryfikacji danych pozafinansowych, wzmacniania reputacji firm, mierzenia wpływu na otoczenie oraz dialogu z interesariuszami. Rafał koordynuje rozwój usług w tych obszarach w 18 krajach regionu Europy Środkowej. Jest absolwentem Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie i Uniwersytetu w Cambridge, a także członkiem Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Jeśli chcieliby Państwo otrzymać mailowe przypomnienie o dzisiejszym Kwadransie z EKF prosimy o kliknięcie tutaj.

Spotkajmy się w sieci dziś 9 lipca 2020 o 15:00!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie