Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Jak co tydzień, nasi eksperci zmierzą się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi skutków epidemii COVID-19 dla gospodarki. Temat najbliższego spotkania to: Czy Twój biznes jest gotowy na zmiany? Niezbędnik jak przygotować się do wymogów agendy klimatycznej i zrównoważonych finansów.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF Ludwik Kotecki, Dyrektor, Instytut Odpowiedzialnych Finansów oraz Rafał Rudzki, Partner Associate, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Polska rozmawiać będą o czekających nas zmianach wynikających z zdecydowanego promowania w UE polityki pro-środowiskowej i pro-klimatycznej, wdrażania zrównoważonego finansowania poprzez uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG) w procesie inwestycyjnym i doradczym, w sposób spójny we wszystkich branżach, w całej gospodarce. Eksperci dyskutować będą o tym jakie są szanse i ryzyka dla przedsiębiorstw związane z unijnym planem działania w zakresie zrównoważonego finansowania i o tym jak się przygotować, by wykorzystać zrównoważone finansowanie do rozwoju firmy i odbudowy gospodarki.

 

 


Ludwik Kotecki
Dyrektor, Instytut Odpowiedzialnych Finansów


 

Ludwik Kotecki jest niezależnym konsultantem ekonomicznym i doradcą różnych instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. UNDP, IBRD i MFW. Jego obszary specjalistycznej wiedzy obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse międzynarodowe oraz instytucje UE i politykę finansową i budżetową UE. W ostatnich latach propagator zielonych finansów, doradca rządu Indonezji przy emisji zielonych obligacji, ekspert Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w MFW w Waszyngtonie, reprezentując Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan w Zarządzie MFW. Wcześniej przez prawie dwadzieścia lat pracował w Ministerstwie Finansów, w końcowym okresie jako jego Główny Ekonomista (2012-2015). W latach 2012-2015 członek KNF i Przewodniczący Rady BFG. W latach 2009-2012 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. Mówi po polsku, angielsku i rosyjsku.

 


Rafał Rudzki
Partner Associate, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Polska


 

Jest doradcą w obszarze zrównoważonego rozwoju i badania wpływu. Od kilkunastu lat prowadzi projekty dla klientów prywatnych i publicznych z Polski oraz zagranicy dotyczące m.in. projektowania strategii, raportowania i weryfikacji danych pozafinansowych, wzmacniania reputacji firm, mierzenia wpływu na otoczenie oraz dialogu z interesariuszami. Rafał koordynuje rozwój usług w tych obszarach w 18 krajach regionu Europy Środkowej. Jest absolwentem Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie i Uniwersytetu w Cambridge, a także członkiem Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Jeśli chcieliby Państwo otrzymać mailowe przypomnienie o dzisiejszym Kwadransie z EKF prosimy o kliknięcie tutaj.

Spotkajmy się w sieci dziś 9 lipca 2020 o 15:00!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie