Jak wskazują sprawozdania finansowe banków kwestionowanie kredytów walutowych zaczyna mieć charakter masowy a ryzyko prawne związane z brakiem pewności prawnej jest postrzegane przez banki z perspektywy ich działalności, jako dominujące. Ten brak pewności prawa ma jednak znaczenie istotnie szersze ponieważ w dużym stopniu jest konsekwencją rosnących standardów ochrony konsumenckiej, w szczególności wypracowanych w orzecznictwie TSUE i sądów polskich oraz ich coraz bardziej zauważalnym oderwaniem od realiów ekonomicznych. Pomimo wieloletnich prób znalezienia akceptowalnego dla wszystkich zainteresowanych rozwiązania, konflikt narasta a stanowiska stron uległy takiej polaryzacji, że wydaje się, że ugodowe rozwiązania pozostają już poza zasięgiem.

Moderatorzy debaty:

  • Agata Kwaśniak, Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF
  • Paweł Preuss, Lider Sektora Finansowego, EY Polska

Uczestnicy debaty:

  • Małgorzata Chruściak, Adwokat EY Law
  • Paulina Gasińska, Dyrektor Zarządzająca ds. regulacyjnych, prawnych i relacji z klientami, mBank
  • Andrzej Reich, niezależny ekspert bankowy

Gospodarzem debaty jest EY we współpracy z Klubem Odpowiedzialnych Finansów.

Zobacz również

Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat honorowy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie