EKF bierze udział  w konsultacjach ESMA (European Securities and Markets Authority), dotyczących Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS)zawierających pięć propozycji odwołujących się do „nowego” Rozporządzenia BMR z 18 grudnia 2019r.  

Głos interesariuszy i uczestników rynku finansowego w tych konsultacjach jest niezwykle ważny, aby przed wprowadzeniem nowych RTS, ESMA mogła uzyskać rzetelne stanowisko rynku wynikające z dotychczasowych doświadczeń praktycznych funkcjonowania RTS i BMR. EKF opracowuje wspólne, syntetyczne stanowisko ekspertów z polskiego rynku. Pytania konsultacyjne dotyczą opinii ekspertów na temat proponowanych zmian i ich zasadności.  

Wszystkich chętnych ekspertów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, poprzez wysyłanie odpowiedzi na te pytania, które są najbardziej istotne z punktu widzenia polskiego sektora bankowego oraz polskiej gospodarki.  

Badanie jest prowadzone przez Europejski Kongres Finansowy całkowicie na zasadzie pro bono, z zachowaniem pełnej anonimowości uczestniczących w nim ekspertów.  

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem konsultacyjnym (załącznik 1) i pytaniami konsultacyjnymi (załącznik 2).  

Zał. 1 Materiał konsultacyjny ESMA

Zał. 2 Pytania konsultacyjne

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: leszek.pawlowicz@gab.com.pl 

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie