Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Kongres zaprasza do nieskrępowanej debaty na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczny Europejski Kongres Finansowy odbywa się pod hasłem “Czy chcemy jeszcze się ścigać?”.

Wśród gości honorowych, którzy wystąpią na Kongresie są m.in. Lech Wałęsa, Andrzej Domański, Timothy Snyder, Dominique Laboureix, Helena Vines Fiestas, Jacek Jastrzębski, Szymon Midera i Artur Olech.

W ciągu trzech dni Kongres zaprasza m.in. do rozmów o:

– możliwościach zwiększenia inwestycji na rzecz konkurencyjności i wzrostu europejskiej gospodarki
– wyzwaniach związanych z finansowaniem wielkich projektów inwestycyjnych (transformacja energetyczna, w tym energetyka jądrowa, wydatki zbrojeniowe)
– o przyszłości sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz perspektywach rozwoju rynku kapitałowego
– koniecznym poszukiwaniu równowagi między korzyściami i ryzykiem dla klientów instytucji finansowych
– możliwościach wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw przez sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy
–  AI – czy rzeczywiście w krótkim czasie będziemy mieli odczuwalną rewolucję w procesach, obsłudze klienta, usługach serwisowych
– cyberbezpieczeństwie, bezpiecznym obiegu danych i dalszej cyfryzacji sfery komercyjnej i publicznej
– działaniach na rzecz wzrostu wiarygodności ekonomicznej i atrakcyjności inwestycyjnej Polski i UE
– finansowaniu wdrażania ESG, a w szczególności zielonej transformacji
–  stymulowaniu wzrostu oszczędności długookresowych i inwestycji
– finansowaniu zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości
– racjonalizacji polityki mieszkaniowej i imigracyjnej.

Podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego tradycyjnie już prezesi banków będą dyskutować o wyzwaniach stojących przed polskim sektorem bankowym. W tym roku rozbudowana będzie formuła ich debaty – prezesi banków spotkają się zarówno drugiego jak i trzeciego dnia Kongresu.

I tak 11 czerwca prezesi rozmawiać będą o wyzwaniach makroekonomicznych i geopolitycznych. Debata ta poprzedzona będzie „Makroekonomicznym okrągłym stołem EKF” – mapa wyzwań 2024-2027 oraz „Okrągłym stołem CRO – Ryzyko bankowe” – mapa wyzwań dla sektora bankowego.

Cykl dyskusji o wyzwaniach dla banków kontynuowany będzie 12 czerwca, gdy rundzie czwartej odbędzie się „Technologiczny okrągły stół EKF” – mapa wyzwań dla sektora bankowego 2024 – 2027.

Zwieńczeniem wszystkich tych dyskusji będzie druga Debata CEOs w rundzie finałowej o godz. 13:30 pt „Mapa wyzwań przed sektorem bankowym”.

W programie EKF także spotkanie Akademii EKF 2024 i m.in. debata oksfordzka nad tezą „Unia Europejska powinna zintegrować państwa członkowskie i przyjąć formę “Stanów Zjednoczonych Europy”

XIV edycja Europejskiego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach 10-12 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Sheraton Sopot.

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie