„Pomimo, iż obecny kryzys będzie większy niż ten z roku 2008, wydaje się, że banki są lepiej przygotowane niż wcześniej” – uważa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., dr Mariusz Cholewa, który 16 kwietnia w ramach Kwadransa z EKF rozmawiał z dr Martą Penczar, Koordynatorem projektu EKF „Makroekonomiczne prognozy, zagrożenia i rekomendacje dla Polski”.

Tematem przewodnim kolejnej transmisji z serii „Kwadrans z EKF – Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu” była sytuacja na rynku kredytowym w Polsce, spowodowana wybuchem pandemii COVID-19 i związanym z nim kryzysem gospodarczym. Prezes Zarządu BIK mówił m.in. o aktualnej spłacalności zobowiązań przez Polaków, popycie na kredyty ze strony klientów i podaży ze strony banków oraz o warunkach raportowania „wakacji kredytowych”.

Zapytany, czy w związku z kryzysem gospodarczym Polacy jeszcze spłacają swoje zadłużenia, czy może widoczna jest już jakaś zmiana w spłacalności, Mariusz Cholewa odpowiedział, że na obecną chwilę nie widać jeszcze znaczących zmian, aczkolwiek zdarzają się już pierwsze opóźnienia krótkookresowe (1-30 dni) w spłacaniu kredytów mieszkaniowych. Największe wzrosty przeterminowań widoczne są przy pożyczkach pozabankowych, co może być efektem tego, że wielu klientów instytucji pozabankowych ma podwyższony profil ryzyka, a więc są oni bardziej podatni na turbulencje rynkowe.

„Z jednej strony widzimy, że popyt znacząco zmalał – wniosków kredytowych jest od połowy marca ok. o 40 do 60% mniej, z drugiej strony produkcja kredytów również zmalała, ponieważ instytucje finansowe w związku ze wzrostem ryzyka są obecnie ostrożniejsze” – zaznaczył ekspert. Według Cholewy Polacy ograniczają konsumpcję, ponieważ trudno jest przewidzieć co dalej będzie się działo z rynkiem pracy. „Obecny trend pokazuje, że popyt na kredyty i pożyczki generalnie będzie mniejszy. Jednocześnie wśród tych klientów, którzy są najbardziej narażeni na skutki kryzysu popyt będzie się zwiększał, ale tu podaż będzie zdecydowanie mniejsza, ponieważ banki będą ostrożniejsze” twierdzi Prezes Zarządu BIK.

Jednym z pytań od widzów programu było pytanie o to, czy klienci, których zdolność spłacania pożyczek się zmniejszy przeniosą się do instytucji pozabankowych. Według Cholewy „jeżeli ktoś nie ma zdolności kredytowej to nie powinien brać żadnych pożyczek ani kredytów, a udzielanie finansowania takiej osobie jest nieetyczne, jako że nie poradzi sobie ona ze spłatą zadłużenia”. Klienci z tzw. „środka”, czyli ci którzy mają zdolność kredytową, ale mieli w przeszłości problemy ze spłatą, mogą częściej wybierać firmy pożyczkowe, ale Cholewa nie spodziewa się znaczącego wzrostu „odpływania od banków”.

Mariusz Cholewa podkreślił również, że BIK w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich oraz poszczególnymi bankami szybko wypracował spójne rozwiązanie w sprawie korzystania przez klientów z tzw. „wakacji kredytowych”. „Informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych jest odnotowana w BIK-u, natomiast banki deklarują, że informacja ta nie będzie miała wpływu na negatywną ocenę klienta przy ocenie wniosków kredytowych. Zakomunikowaliśmy publicznie, że nie będzie to również miało wpływu na nasz scoring pojedynczego klienta. Model scoringowy pozostaje taki sam” deklaruje Prezes Zarządu BIK.

Całą rozmowę Marty Penczar z Mariuszem Cholewą można obejrzeć na stronie.

Europejski Kongres Finansowy serdecznie zaprasza do obejrzenia kolejnej transmisji „Kwadransa z EKF”, już w następny czwartek (23.04.2020) o 17.00! Ludwik Kotecki (b. Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów) będzie rozmawiał z Ernestem Pytlarczykiem (Głównym Ekonomistą Banku Pekao S.A.).

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie