Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Jak co tydzień, nasi eksperci zmierzą się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi skutków epidemii COVID-19 dla gospodarki.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF prof. dr hab. Jerzy Osiatyński (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk) oraz dr hab. Łukasz Hardt (Uniwersytet Warszawski) porozmawiają m.in. o:

  • Źródłach CORONA-kryzysu gospodarczego: brak płynności czy brak popytu, tak inwestycyjnego jak i konsumpcyjnego?
  • Co nam grozi: inflacja czy deflacja – perspektywa banku centralnego?
  • Czy NBP, w reakcji na koronakryzys, mógł obniżyć długoterminowe stopy procentowe bez istotnej redukcji stopy referencyjnej?
  • Ograniczeniu „starej” polityki pieniężnej.
  • Jak kalibrować niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej?
  • Na ile NBP powinien warunkować dostarczanie bankom płynności od ich zaangażowania w finansowanie przedsiębiorstw?
  • Jak prowadzić politykę gospodarczą, w tym stymulować konsumpcję i inwestycje, w warunkach wysokiej niepewności?

 


prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk


 

 

W 1964 ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W 1979 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 1990 tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

W latach 1989–1991 był ministrem – kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W okresie 1992–1993 zajmował urząd ministra finansów w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989–2001 sprawował mandat posła Sejmu RP. W 1990 roku otrzymał doktorat honorowy Baruch College, State University of New York, a w 1993 r. nagrodę dla najlepszego ministra finansów w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, 1992-1993. Na zaproszenie UNDP, UNIDO, USAID, Banku Światowego oraz prywatnych fundacji od 1995 r. doradzał prezydentom i rządom w sprawach związanych z polityką fiskalną, systemem podatkowym oraz zmianami strukturalnymi w: Mołdawii, Kazachstanie, Ukrainie, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie. W latach 1998- 2004 na zaproszenie Banku Światowego i USAID, doradca Prezydenta i Premiera Republiki Mołdowy. W latach 2003-05 Doradca UNDP w kwestiach realizacji Millenium Development Goals w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz CIS

Od 2001 Członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (w latach 2004-2006 jej wiceprzewodniczący). Członek Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego (1994-96), (1981-88), Członek Rządowej Komisji do spraw Reformy Gospodarczej (1981-89), Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2005), Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 2007) Członek Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (od 2009), Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej (od 2010 r.).

Od października 2010 doradca Prezydenta RP ds. ekonomicznych.

 


dr hab. Łukasz Hardt
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego


 

 

W 2002 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2007 r. obronił pracę doktorską, a w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. Od 2017 r. profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył również roczne studia na uniwersytecie w Namur (Belgia) w zakresie ekonomii międzynarodowej.

Kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się głównie w ekonomii kosztów transakcyjnych, ekonomii instytucji i regulacji, a także metodologii ekonomii. Za swoje badania otrzymał prestiżowe wyróżnienia: stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców; stypendium tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami!”, a także w 2014 r. nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. E. Lipińskiego. Był jednym z laureatów pierwszego Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP na projekty badawcze realizowane przez osoby spoza NBP, w ramach którego realizował projekt o wpływie regulacji na mechanizmy transmisji polityki pieniężnej.

W toku swojej kariery naukowej dr hab. Ł. Hardt pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie brał udział w pracach zespołu Programu Monitoringu Makroekonomicznego „Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie”.

Dr hab. Łukasz Hardt był gościnnym profesorem na Uniwersytecie w Cambridge, odbył również staże badawcze na uniwersytetach w Helsinkach i Mediolanie, a także London School of Economics and Political Sciences. Wchodzi w skład Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W 2015 r. Prezydent Andrzej Duda powołał go do Narodowej Rady Rozwoju.

17 lutego 2016 r. Prezydent RP nominował dr hab. Łukasza Hardta w skład Rady Polityki Pieniężnej.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Jeśli chcieliby Państwo otrzymać mailowe przypomnienie o dzisiejszym Kwadransie z EKF prosimy o kliknięcie tutaj.

Spotkajmy się w sieci 23 lipca 2020 o 14:00!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie