Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Jak co tydzień, nasi eksperci zmierzą się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi skutków epidemii COVID-19 dla gospodarki.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (Uniwersytet Warszawski) porozmawiają m.in. o:

  • skutkach gospodarczych kryzysu Covid-19
  • kosztach i korzyściach polityki banków centralnych w warunkach Covid-19
  • finansach publicznych jako “chłopcu do bicia” w kampanii wyborczej
  • granicach zaangażowania banków centralnych w finansowanie wydatków publicznych i transparentności
  • kwestii zaufania społeczeństwa do systemu bankowego
  • skutkach prywatyzacji sfery dobra publicznego

 

 


Stanisław Owsiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


 

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1970 r. pracownik naukowy tej uczelni. Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od stanowiska asystenta do profesora zwyczajnego. Uzyskane tytuły naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1976 r.), doktora habilitowanego (1984 r.), profesora nauk ekonomicznych (1992 r.). Przebywał na wielu zagranicznych stażach i stypendiach naukowych.

W latach 1989-1993 wicedyrektor Instytutu Finansów, a od 1993 r. kierownik Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prorektora do spraw Nauki swej macierzystej uczelni. Od 1992 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (1994-2004), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1999 r.), ekspert Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP (1990-2004), członek Społecznej Rady Planowania (1994-1997), konsultant Prezesa Rady Ministrów RP (1996-1997), członek Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1999-2002), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (od 1999 r.), członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2003-2004).

 

 


Jerzy Żyżyński
Uniwersytet Warszawski


 

 

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1997 r. doktora habilitowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Odbył staże zagraniczne na Uniwersytecie Panamskim (1987 r.), Uniwersytecie w Edynburgu (1992 r.), Uniwersytecie w Glasgow (1994 r.) oraz w Le Moyne College w Syracuse, USA jako visiting professor (2002 r.).

Od 1974 r. pracownik Uniwersytetu Warszawskiego – od 2002 r. kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej Wydziału Zarządzania UW. Wykładał również w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach oraz Szkole Bankowości i Ubezpieczeń, a także w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. W latach 1981-1985 pracownik Głównego Urzędu Statystycznego, od 1985 r. do 1989 r. zatrudniony w Centrum Badania Opinii Społecznej, a w latach 1993-1996 w Biurze Studiów i Ekspertyz przy Kancelarii Sejmu RP. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (1998-2006) oraz Narodowej Rady Rozwoju (2008-2010).

Autor książek, podręczników akademickich i rozpraw naukowych z zakresu makroekonomii, statystyki oraz polityki gospodarczej i polityki pieniężnej.

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji.

18 marca 2016 powołany przez Sejm RP w skład Rady Polityki Pieniężnej.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Jeśli chcieliby Państwo otrzymać mailowe przypomnienie o dzisiejszym Kwadransie z EKF prosimy o kliknięcie tutaj.

Spotkajmy się w sieci dziś 16 lipca 2020 o 14:00!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie