Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”. Jak co tydzień, nasi eksperci zmierzą się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi skutków epidemii COVID-19 dla gospodarki.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (Uniwersytet Warszawski) porozmawiają m.in. o:

  • skutkach gospodarczych kryzysu Covid-19
  • kosztach i korzyściach polityki banków centralnych w warunkach Covid-19
  • finansach publicznych jako „chłopcu do bicia” w kampanii wyborczej
  • granicach zaangażowania banków centralnych w finansowanie wydatków publicznych i transparentności
  • kwestii zaufania społeczeństwa do systemu bankowego
  • skutkach prywatyzacji sfery dobra publicznego

 

 


Stanisław Owsiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


 

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1970 r. pracownik naukowy tej uczelni. Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od stanowiska asystenta do profesora zwyczajnego. Uzyskane tytuły naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1976 r.), doktora habilitowanego (1984 r.), profesora nauk ekonomicznych (1992 r.). Przebywał na wielu zagranicznych stażach i stypendiach naukowych.

W latach 1989-1993 wicedyrektor Instytutu Finansów, a od 1993 r. kierownik Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prorektora do spraw Nauki swej macierzystej uczelni. Od 1992 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (1994-2004), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1999 r.), ekspert Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP (1990-2004), członek Społecznej Rady Planowania (1994-1997), konsultant Prezesa Rady Ministrów RP (1996-1997), członek Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1999-2002), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (od 1999 r.), członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2003-2004).

 

 


Jerzy Żyżyński
Uniwersytet Warszawski


 

 

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1997 r. doktora habilitowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Odbył staże zagraniczne na Uniwersytecie Panamskim (1987 r.), Uniwersytecie w Edynburgu (1992 r.), Uniwersytecie w Glasgow (1994 r.) oraz w Le Moyne College w Syracuse, USA jako visiting professor (2002 r.).

Od 1974 r. pracownik Uniwersytetu Warszawskiego – od 2002 r. kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej Wydziału Zarządzania UW. Wykładał również w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach oraz Szkole Bankowości i Ubezpieczeń, a także w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. W latach 1981-1985 pracownik Głównego Urzędu Statystycznego, od 1985 r. do 1989 r. zatrudniony w Centrum Badania Opinii Społecznej, a w latach 1993-1996 w Biurze Studiów i Ekspertyz przy Kancelarii Sejmu RP. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (1998-2006) oraz Narodowej Rady Rozwoju (2008-2010).

Autor książek, podręczników akademickich i rozpraw naukowych z zakresu makroekonomii, statystyki oraz polityki gospodarczej i polityki pieniężnej.

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji.

18 marca 2016 powołany przez Sejm RP w skład Rady Polityki Pieniężnej.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Jeśli chcieliby Państwo otrzymać mailowe przypomnienie o dzisiejszym Kwadransie z EKF prosimy o kliknięcie tutaj.

Spotkajmy się w sieci dziś 16 lipca 2020 o 14:00!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie