Europejski Kongres Finansowy po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Kwadrans z EKF „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”.

Rozmowa dotyczyć będzie oceny zagrożeń dla stabilności systemu finansowego w Polsce przedstawionych w najnowszej, grudniowej edycji “Makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla Polski” opracowanych przez Europejski Kongres Finansowy.

W trakcie najbliższego Kwadransa z EKF Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego oraz Jan Szambelańczyk, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, porozmawiają m.in. o tym:

  • Jakie jest ryzyko credit crunch w wyniku przedłużającego się lockdownu?
  • Wpływie polityki obniżania stóp procentowych na kondycję finansową i zagrożenie bankructwem banków spółdzielczych
  • Innych zagrożeniach systemowych

 

 


Leszek Pawłowicz
Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego


 

 

Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego.  Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Best S.A. Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego

 


Jan Szambelańczyk
Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


 

 

Od 1975 roku związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, obecnie na stanowisku profesora. Zainteresowania naukowe i kompetencje dotyczą stabilności systemu bankowego, banków spółdzielczych, zarządzania zasobami ludzkimi i funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Wypromował 12 doktorów nauk ekonomicznych, z których 9 pracuje w uczelniach w Polsce, a jeden w uczelni zagranicznej oraz ponad 200 magistrów i licencjatów. W okresie zatrudnienia w Uczelni był m.in. członkiem Senatu, przewodniczącym Senackiej Komisji Kształcenia, członkiem senackich komisji Budżetu i Finansów a także Statutowo Regulaminowej, Wiceprezesem Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a następnie członka Rady tej Fundacji. Od 1 marca 2019 jest członkiem pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a od 1 października objął funkcję nowoutworzonego Instytutu Ekonomiczno-Społecznego. Wielokrotnie był organizatorem i kierownikiem studiów podyplomowych (m.in. z zakresu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, doradztwa bankowego oraz zarządzania ryzykiem w bankach spółdzielczych). Jest autorem prawie 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Był wielokrotnie autorem ekspertyz specjalistycznych lub członkiem zespołów problemowych (m.in. dla Sejmu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Wojewody Poznańskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).
W latach 1975-1994 odbył staże naukowe lub pracował zagranicą. M.in. w Naarden International N.V. (Holandia), l’Institut de Recherche sur l’Education, Université de Bourgogne (Francja); Erasmus Universiteit Rotterdam (Holandia), Max Planck-Institut für Bildungsforschung (Berlin Zachodni); London School of Economics – Industrial Relations Department (Wielka Brytania); Hoger-Handel & Telent Institut – Mechelen (Belgia); Nottingham Trend University (Wielka Brytania); Aalborg University (Dania). Reprezentował Konfederacje Pracodawców Polskich w Zespole Ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Od 1991 roku był związany z polskim sektorem bankowym, w tym jako uczestnik Misji Banku Światowego ds Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych w Polsce, doradca prezesa a później I wiceprezes Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A., przedstawiciel Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w European Association of Cooperative Banks w Brukseli, przewodniczący Kapituły Tytułu Menedżera i Eksperta Związku Banków Polskich, Prezes Fundacji Edukacji i Badań Bankowych. W latach 1995-2016 reprezentował środowisko bankowe w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie. Dwukrotnie reprezentował Polskę na światowych Kongresach Gwarantów Depozytów w Atlancie i Waszyngtonie.
W latach 1998 -2014 kierował Katedrą Bankowości i Rynku Kapitałowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu..
Od 2007 jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
Od 2009 jest wybierany na reprezentanta uczelni ekonomicznych w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Od 2010 roku jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Bezpieczny Bank.

 


Transmisja na żywo dostępna będzie na naszej stronie. Za pośrednictwem tej samej strony można wziąć aktywny udział w spotkaniu przesyłając pytania rozmówcom zarówno przed rozmową jak i w jej trakcie.


Spotkajmy się w sieci 5 stycznia 2021 o 15:00!

Zespół Europejskiego Kongresu Finansowego

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie