Przedstawione prognozy i opinie stanowią konsensus ilościowo-jakościowy
z nadesłanych 36 odpowiedzi na nasze pytania, które napłynęły do dnia 9 czerwca 2020

Prognozy ilościowe nadesłało 13 ekspertów

34 ekspertów przedstawiło swoje opinie nt.:

  • największych zagrożeń dla koniunktury gospodarczej,
  • największych zagrożeń dla stabilności systemu finansowego,
  • najważniejszych szans dla rozwoju gospodarczego i wzrostu stabilności finansowej,
  • rekomendowanych działań w obszarze polityki gospodarczej.

 

Pobierz raport podsumowujący makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski

 

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie