Europejski Kongres Finansowy rozpoczyna rekrutację do ósmej edycji Akademii EKF, której spotkanie odbędzie się podczas tegorocznego Kongresu w dniach 14-16 czerwca 2021 w Sopocie. Studenci będą aktywnie włączani do debat Kongresowych, uczestnicząc m.in. w eksperckich debatach okrągłego stołu, czy debacie oksfordzkiej. Będą mieli też okazję do licznych, bezpośrednich spotkań z Gośćmi Specjalnymi EKF, liderami biznesu i świata finansów.

Liczymy na to, że tegoroczne spotkanie Akademii EKF odbędzie się bez komplikacji związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Na tym etapie jednak, bogatsi o doświadczenia z roku poprzedniego, musimy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z wytycznych dla organizatorów spotkań, które mogą uniemożliwić realizację wydarzenia stacjonarnego. W tej sytuacji, alternatywnym terminem spotkania EKF oraz Akademii EKF jest 13-15 września 2021.

Jak co roku, w ramach rekrutacji, EKF zwrócił się do promotorów polskich i zagranicznych uczelni wyższych z prośbą o rekomendowanie do grona Akademii EKF wyróżniających się w ich ocenie studentów, których są opiekunami naukowymi.

Prowadzona przez nas rekrutacja członków Akademii EKF 2021 składa się z dwóch etapów: rekomendacji wystawionej  przez nauczyciela akademickiego oraz przesłania przez studentów formularza zgłoszeniowego i eseju konkursowego na jeden z zadanych przez Partnerów EKF tematów konkursowych. Tegoroczne tematy konkursowe to:

  1. Czy i jak konflikt z UE dotyczący praworządności zwiększa szanse długoterminowego wzrostu gospodarczego Polski?
  2. Czy doświadczenia związane z okresem pandemii i wdrożone lub upowszechnione w tym czasie rozwiązania wpłyną, a jeśli tak to w jaki sposób, na procesy digitalizacji w kolejnych latach? Co zmieni się w pracy zdalnej, usługach on-line, e-commerce, systemach edukacji i opieki zdrowotnej, kontaktach obywateli i przedsiębiorców z administracją?
  3. Czy pandemia koronawirusa zmieni myślenie o tym co jest ważne w życiu ? Polityków i wyborców, przedsiębiorców i konsumentów, lekarzy i pacjentów oraz pracowników i pracodawców.
  4. Zielone inwestycje szansą na przyspieszenie odbudowy gospodarki polskiej po kryzysie związanym z Covid-19. Jak najlepiej wykorzystać środki z Funduszu Odbudowy „Next Generation EU”?

Nadesłane przez studentów eseje będą recenzowane przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów wskazanych przez organizatora, a następnie zostaną ocenione przez specjalne Jury, któremu przewodniczy Małgorzata O’Shaughnessy, była Dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej Visa.

O udział w projekcie Akademii EKF ubiegać się mogą studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich, którzy nie ukończyli 28 lat oraz młodzi  absolwenci studiów przy zachowaniu wymienionego wyżej kryterium wiekowego.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów wyłonimy siedemdziesięciu, którzy otrzymają bezpłatne zaproszenie do udziału w XI Europejskim Kongresie Finansowym. Ponadto dla członków Akademii EKF zostaną przygotowane dedykowane wydarzenia towarzyszące Kongresowi.

Więcej o Akademii EKF znajduje się pod linkiem: www.efcongress.com/akademia-ekf/

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, chęci zarekomendowania studentów lub wzięcia udziału w projekcie, a także chęci nawiązania współpracy partnerskiej, do dyspozycji pozostaje zespół Akademii:
– tel. 58 524 49 17, email: akademia.efc@gab.com.pl.

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Akademia EKF10-12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie