Europejski Kongres Finansowy rozpoczyna rekrutację do dziewiątej edycji Akademii EKF, której spotkanie odbędzie się podczas tegorocznego Kongresu w dniach 6-8 czerwca 2022 w Sopocie. Studenci będą aktywnie włączani do debat Kongresowych, uczestnicząc m.in. w eksperckich debatach okrągłego stołu, czy debacie oksfordzkiej. Będą mieli też okazję do licznych, bezpośrednich spotkań z Gośćmi Specjalnymi EKF, liderami biznesu i świata finansów.
Jak co roku, w ramach rekrutacji, EKF zwrócił się do promotorów polskich i zagranicznych uczelni wyższych z prośbą o rekomendowanie do grona Akademii EKF wyróżniających się w ich ocenie studentów, których są opiekunami naukowymi.

Kiedy odbywa się EKF oraz jak zorganizowana jest Akademia EKF?
Akademia EKF towarzyszyć będzie w tym roku dwunastej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, w dniach 6-8 czerwca 2022 w Sopocie, a prowadzona przez nas rekrutacja Członków Akademii EKF 2022 składać się będzie z dwóch etapów:

I etap z terminem do 6 marca 2022:
Przekazanie rekomendacji dla studenta przez nauczyciela akademickiego (wykładowcę/promotora pracy dyplomowej/opiekuna naukowego). Prosimy o rekomendowanie do tegorocznego projektu nie więcej niż trzech studentów.

II etap z terminem do 28 marca 2022:
Wykonanie przez studenta zadań wymaganych przez organizatorów Akademii EKF w procesie rekrutacji tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz napisanie eseju konkursowego na jeden z zadanych tematów:

  1. Zielona transformacja kluczowym wyzwaniem dla Polski i Europy. Czy Europa jest gotowa na Fit for 55? Jak urzeczywistnić Europejski Zielony Ład w sprawiedliwy i zrównoważony sposób? Rola Państwa i kluczowych sektorów, w tym sektora finansowego w jego wdrożeniu w Polsce.
  2. Cyfrowi giganci posiadają środki porównywalne a nawet większe niż państwa. Czy wykorzystają je dla dobra i rozwoju ludzkości, czy skupią się przede wszystkim na pomnażaniu zysków bez względu na koszty społeczne? Jakie czynniki będą o tym decydować?
  3. Dlaczego inflacja w Polsce wymknęła się spod kontroli? Jak przywrócić wiarygodność PLN?
  4. System podatkowy w Polsce jest coraz bardziej skomplikowany, a prawo podatkowe nieprzewidywalne. Co zrobić aby uprościć system podatkowy? Jakich reform podatkowych potrzebuje Polska?

Nadesłane przez studentów eseje będą recenzowane przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów wskazanych przez organizatora, a następnie zostaną ocenione przez specjalne Jury, któremu przewodniczy Małgorzata O’Shaughnessy, była Dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej Visa.

O udział w projekcie Akademii EKF ubiegać się mogą studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich, którzy nie ukończyli 28 lat oraz młodzi absolwenci studiów przy zachowaniu wymienionego wyżej kryterium wiekowego.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów wyłonimy osiemdziesięciu, którzy otrzymają bezpłatne zaproszenie do udziału w XII Europejskim Kongresie Finansowym. Ponadto dla członków Akademii EKF zostaną przygotowane dedykowane wydarzenia towarzyszące Kongresowi.

Więcej o Akademii EKF znajduje się pod linkiem: www.efcongress.com/akademia-ekf/

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, chęci zarekomendowania studentów lub wzięcia udziału w projekcie, a także chęci nawiązania współpracy partnerskiej, do dyspozycji pozostaje zespół Akademii:

akademia.efc@efcongress.com.

 

Partner Strategiczny Akademii EKF:

Partnerzy Akademii EKF:

 

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Akademia EKF2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie