Europejski Kongres Finansowy zebrał opinie kluczowych ekspertów i instytucji z polskiego rynku finansowego na temat projektu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) dotyczących zdolności banku do przywrócenia swojej pozycji finansowej. Na podstawie zebranych opinii ekspertów EKF opracował syntetyczne stanowisko, które przekazał do EBA.

Dyrektywa dot. restrukturyzacji i postępowania naprawczego wymaga, by banki uwzględniały w swoich planach naprawczych opis ogólnej zdolności do naprawy (ORC), przy czym ORC oznacza stopień, w jakim bank mógłby przywrócić swój kapitał i płynność w wyjątkowych, ale prawdopodobnych sytuacjach kryzysowych poprzez wdrożenie opcji naprawczych w przypadku różnych scenariuszy poważnych trudności makroekonomicznych i finansowych. ORC jest kluczowym elementem planowania naprawczego, który wskazuje na zdolność banku do przywrócenia swojej pozycji finansowej. Właściwe organy nadzorcze mają oceniać plany ORC.

Wobec braku szczegółowych ram i konkretnych wytycznych dotyczących odpowiednich kroków leżących u podstaw ustalenia ORC, banki opracowały wiele różnych praktyk. W związku z tym EBA przygotował projekt wytycznych skierowanych zarówno do banków, jak i właściwych organów nadzorczych, w celu osiągnięcia zharmonizowanego podejścia do określania oraz oceny ORC, w tym zapobieżenia tendencji do przeceniania swojej ORC, a tym samym swojej odporności przez banki.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym stanowiskiem:

Kliknij

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF 2023
Partner honorowy EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Akademiccy EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Strategiczny Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Patronat Honorowy Akademii EKF 2023
Partnerzy Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Strategiczni I Forum Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy instytucjonalni Akademii EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner medialny Akademii EKF 2023
Partnerzy Instytucjonalni EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni partnerzy medialni EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni EKF 2023
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie