Europejski Kongres Finansowy zebrał opinie kluczowych ekspertów i instytucji z polskiego rynku finansowego na temat projektu wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) dotyczących zdolności banku do przywrócenia swojej pozycji finansowej. Na podstawie zebranych opinii ekspertów EKF opracował syntetyczne stanowisko, które przekazał do EBA.

Dyrektywa dot. restrukturyzacji i postępowania naprawczego wymaga, by banki uwzględniały w swoich planach naprawczych opis ogólnej zdolności do naprawy (ORC), przy czym ORC oznacza stopień, w jakim bank mógłby przywrócić swój kapitał i płynność w wyjątkowych, ale prawdopodobnych sytuacjach kryzysowych poprzez wdrożenie opcji naprawczych w przypadku różnych scenariuszy poważnych trudności makroekonomicznych i finansowych. ORC jest kluczowym elementem planowania naprawczego, który wskazuje na zdolność banku do przywrócenia swojej pozycji finansowej. Właściwe organy nadzorcze mają oceniać plany ORC.

Wobec braku szczegółowych ram i konkretnych wytycznych dotyczących odpowiednich kroków leżących u podstaw ustalenia ORC, banki opracowały wiele różnych praktyk. W związku z tym EBA przygotował projekt wytycznych skierowanych zarówno do banków, jak i właściwych organów nadzorczych, w celu osiągnięcia zharmonizowanego podejścia do określania oraz oceny ORC, w tym zapobieżenia tendencji do przeceniania swojej ORC, a tym samym swojej odporności przez banki.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym stanowiskiem:

Kliknij

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie