26 maja odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kwadrans z EKF – Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”, którego uczestnikami byli: prof. Leszek Pawłowicz (Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego) oraz Piotr Tomaszewski (Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego). Tematem przewodnim rozmowy był kryzys gospodarczy będący następstwem pandemii COVID-19 oraz to, jak z kryzysem radzą sobie banki i rynek finansowy Polsce. Eksperci rozmawiali również o kredytach frankowych i zagrożeniach dla stabilności finansowej z nimi związanych, zwłaszcza w obliczu nadchodzącego kryzysu.

Jak polskie instytucje finansowe radzą sobie z kryzysem? „Ten kryzys pochodzi z realnej gospodarki (..)To, co w tej chwili robią instytucje powołane do zarządzania kryzysem systemowym (…), to się sprawdza – zapewnienie płynności, zapewnienie środków na przetrwanie tego czasu, płynność zapewniona przez BGK i gwarancje de minimis, czy uruchomienie skupu aktywów przez Narodowy Bank Polski” zaznaczył Tomaszewski i podkreślił, że pomoc dla przedsiębiorców dystrybuowana przez banki tak naprawdę pomaga również bankom. „Instytucje finansowe zareagowały na kryzys właściwie, a co najważniejsze, pracowały one razem, były to zaplanowane, wspólne czynności. Tylko wspólne działania pozwolą nam wyjść obronną ręką z kryzysu”.
Kolejne pytanie dotyczyło Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i możliwości zmian w naliczaniu składek na BFG. Tomaszewski zaznaczył, że zmiana metodologii naliczania składek na BFG nastąpiła w 2017r. z momentem przyjęcia legislacji unijnej, która pozwala na korektę składek od 25% w dół do 50% w górę, w zależności od lokalnych czynników. „W przypadku BFG przyjęliśmy dwa czynniki lokalne, pierwszy z nich to ocena BION, a drugi z nich to udział kredytów w CHF do wszystkich kredytów mieszkaniowych. Podstawą do wymiaru składki jest poziom środków gwarantowanych w bankach, a więc składka rośnie dlatego, że rośnie poziom depozytów. (…) Na samym początku pandemii nastąpił masowy odpływ środków (nawet kilkanaście miliardów) z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych – te środki zostały jednak w bankach. Bankom wzrosły tylko w przeciągu miesiąca depozyty gwarantowane dwukrotnie szybciej niż w 2019r. w analogicznym okresie”.

Widzowie programu byli ciekawi, ile wynosi obecnie faktyczna rozpiętość składki na Fundusz Gwarantowania Depozytów, jeśli bankowi, który płaci składkę minimalną przypiszemy 100%. „Rozpiętość wynosi od 75 do 150, ale średnia to 112%” – odpowiedział prezes BFG. Wg Pawłowicza, czarny scenariusz przyszłości kredytów frankowych może zakładać lawinę unieważnień umów kredytów frankowych, która spowoduje w sektorze bankowym straty sięgające nawet 40 – 60 miliardów. Co zrobiłby wówczas Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Tomaszewski podkreślił, że Fundusz BFG sprawuje nadzór nad działalnością banków w zakresie gwarantowania depozytów i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji, więc „jeśli coś się wydarzy, to takie działania fundusz będzie prowadził, w odniesieniu do konkretnych banków czy instytucji. Jeśli chodzi o działania systemowe, to my nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych działań, tu patrzymy na zaangażowanie wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa, będzie potrzebna skuteczna koordynacja działań wszystkich instytucji, ażeby ten efekt osłabić. Z drugiej strony, ostatnio, przy okazji pandemii pada dużo różnych pytań hipotetycznych, na które zawsze odpowiadam: „uważaj o co prosisz, bo możesz to otrzymać”. Pan Profesor zarysował czarny scenariusz, ja chciałbym podkreślić, że polski sektor bankowy jest bardzo dobrze skapitalizowany, nie mamy problemów z płynnością (…), duże banki nie dopuszczą do kryzysu w swoich bankach córkach”.

Całą rozmowę Leszka Pawłowicza i Piotra Tomaszewskiego można obejrzeć tutaj:

Europejski Kongres Finansowy serdecznie zaprasza też do obejrzenia kolejnych transmisji Kwadransa z EKF, już dziś w czwartek, 28 maja, o godzinie 17:00. Marek Tejchman (Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej) będzie rozmawiał z Leszkiem Skibą (p.o. Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.).

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotkania na żywo.
Do zobaczenia w sieci!

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główny Partner Medialny
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie