Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją “Wyzwania informatyki bankowej” pod redakcją Andrzeja Kawińskiego oraz Andrzeja Sieradza.

“Rok temu publikując VI edycję „Wyzwań Informatyki Bankowej” nie przypuszczaliśmy, że następne wydanie będzie powstawało w tak innej rzeczywistości. Zaskoczeni zostaliśmy wszyscy. Szóste wydanie było przygotowywane, jak co roku, przy okazji organizowanego w Lesznie pod Warszawą spotkania „IT w instytucjach finansowych”. Niestety w tym roku seminarium to nie mogło się odbyć ze względu na panującą pandemię Koronawirusa. Pisząc te słowa nie mamy pewności czy tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Finansowego odbędzie się na jesieni, czy też zostanie on przesunięty na wiosnę 2021 r. Nowa rzeczywistość, w której kontaktujemy się zdalnie, wykorzystując nowe formy komunikacji stała się normalnością. Już nikogo nie dziwi, gdy w tle słyszymy płaczące dziecko, uczniowie biorą udział w lekcjach zdalnych siedząc w piżamie przed monitorem a duża część pracowników pracuje w domu zachowując zasady izolacji. Wszystkie te formy, choć znane od dawna, w środowisku finansowym nigdy nie były tak intensywnie wykorzystywane. Dla wielu osób praca zdalna jest nowością. W instytucjach finansowych, gdzie definicje bezpieczeństwa ograniczały zdalny dostęp nowe realia wymusiły nowe podejście. Jak zapewnić bezpieczeństwo dostępu, gdy pracownik pracuje z domu? Jak monitorować jego pracę? Jak mierzyć jej efekty? Czy pracownik ma warunki umożliwiające pracę zdalną? Rozwiązania technologiczne, co do których niektórzy uczestnicy rynku mieli wątpliwości zostały pilnie wdrożone. Już dzisiaj nikogo nie dziwi, że fizyczne spotkania zostały zastąpione zdalnymi na takich platformach, jak np. Skype, Teams, Webex, Zoom czy BluJeans. Niektóre zjawiska obserwowane na świecie w dobie pandemii, ewoluujące technologie czy też innowacje sektorowe omawiane w poprzednich edycjach publikacji znalazły swą kontynuację w tym wydaniu. Mimo że lista tematów została istotnie rozszerzona, ograniczyliśmy się jedynie do tych najbardziej istotnych dla przyszłości całego sektora finansowego. Podobnie jak w zeszłym roku, część zagadnień jest ciągle aktualna i wymaga uszczegółowienia, stąd też tegoroczna, rozszerzona lista publikacji zawiera część artykułów, które dotyczą tej samej tematyki. Przyglądając się jak co roku wyzwaniom, jakie stoją przed nowoczesnym sektorem finansowym, jak i nowym zjawiskom na ryku finansowym dynamicznie zmieniającym dotychczasowy model biznesowy obserwujemy, że wiele z nich już staje się naszą rzeczywistością a zmiany są fundamentalne dla przyszłości sektora. Po raz kolejny obecna sytuacja udowadnia, że funkcjonowanie instytucji finansowych obecnie nie jest możliwe bez informatyki. Pojawiły się nowe wyzwania. Plany ciągłości działania skupiające się na niedostępności infrastruktury zostały rozszerzone o brak dostępności personelu. Wobec sytuacji gdy cały bank pracuje zdalnie, bardzo istotne jest i będzie coraz ważniejsze sprawne współdziałanie i wzajemne zrozumienie departamentów informatycznych oraz departamentów bezpieczeństwa z departamentami biznesowymi. Na wszelkie refleksje i obserwacje z jakimi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach przyjdzie pewnie czas w niedalekiej przyszłości. Zapewne te zagadnienie będą szerzej omówione w kolejnych edycjach. Planując jeszcze w 2019 r. tematy do tegorocznego wydania nie przypuszczaliśmy, jakie nowe wyzwania związane z pandemią stoją przed sektorem finansowym. Dlatego też pierwsza grupa artykułów odnosi się do koncepcji Agile i Design Thinking połączonych ze sprawnym wprowadzaniem ich do produkcji (DevOps). Odrębna grupa zagadnień, która została poruszona na łamach publikacji odnosi się do zastosowań IoT, automatyki czy też uczących się algorytmów w bankowości. Część nowo obserwowanych produktów i usług finansowych, czasami oferowanych niekoniecznie przez „typowe” i „tradycyjne” organizacje finansowe od dawna funkcjonujące na rynku, są konsekwencją dynamicznie rozwijających się usług opartych na nowych technologiach IT, w szczególności na technologiach mobilnych. Coraz powszechniej, a czasy pandemii to potwierdziły, mówi się o konieczności zastosowania koncepcji całkowitej zmiany podejścia do klienta i przeniesienia usług finansowych do przestrzeni określanej jako „digital”, podążając za nimi i współtworząc razem z nimi nowe rozwiązania. Przy braku możliwości bezpośredniego kontaktu z klientami sektora finansowego wszystkie procesy i procedury muszą działać całkowicie zdalnie i bezproblemowo. To wielkie wyzwanie dla sektora, ale obserwacje ostatnich kilku miesięcy potwierdzają całkowite przygotowanie na taką sytuację w Polsce. Jednocześnie rośnie ryzyko operacyjne i ryzyko oszustw (fraudów). Intencją naszej publikacji od samego początku jest podejmowanie zagadnień ważnych dla przyszłości usług finansowych, a nie pojedynczego uczestnika rynku. Ciągle istotne są zagadnienia, jak bankowość mobilna, bezpieczeństwo transakcji płatniczych, współpraca z poza-bankowymi uczestnikami rynku płatniczego czy wymiana technologiczna związana z wielokanałowością
dystrybucji produktów i usług finansowych będą wyglądać w przyszłości. Chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim autorom za włożony trud i zaangażowanie w przygotowanie tegorocznej publikacji. Szczególne podziękowania kierujemy do tych autorów, którzy wspierają nas już od kilku lat. Mamy nadzieję, że zarówno wybór zagadnień w tym roku, jak i lektura przygotowanych artykułów będzie dla Państwa interesującą i pobudzającą do własnych przemyśleń i decyzji. Tradycyjnie wyrazy podziękowania kierujemy do Pana prof. Leszka Pawłowicza oraz do całego zespołu Gdańskiej Akademii Bankowej za organizację projektu.”

Andrzej Kawiński
Andrzej Sieradz

Czytaj więcej...

Zobacz również

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy10 - 12 czerwca 2024

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie