Nowe technologie stanowią katalizator dla rozwoju i zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, która wymaga wzmocnienia po kryzysie spowodowanym przez pandemię COVID-19. Dla firm wchodzących na ścieżkę transformacji cyfrowej, naturalnym wsparciem mogą być banki oraz huby technologiczne. Od dawna bowiem dostarczają one nowoczesne i sprawdzone rozwiązania dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, a także obywateli. 

Sektor bankowy skarbnicą cyfrowych doświadczeń

Korzyści płynące z digitalizacji odnotowuje zarówno administracja publiczna, jak i firmy. Większa efektywność, oszczędność czasu i zasobów to zalety, które doceniają przedsiębiorstwa z takich sektorów jak opieka zdrowia, przemysł czy logistyka. Przykłady te udowadniają, że inwestycje w innowacyjność i cyfrowe rozwiązania bezpośrednio przekładają się na wyższy poziom konkurencyjności w biznesie. Dalszy postęp digitalizacji, pozwalający na poszerzenie możliwości wykorzystania tych przewag rynkowych, ma obecnie kluczowy wpływ na rozwój ekonomiczny państwa.

W ostatnich latach gospodarka cyfrowa w Polsce dynamicznie rosła. W latach 2017-2019 tempo wzrostu wynosiło 7,2 proc. osiągając w 2019 roku wartość 32,7 mld euro[1]. Jednak to w okresie od stycznia do maja 2020 roku, jej rozwój gwałtownie przyspieszył, osiągając tempo 2,5 raz większe niż w poprzednich dwóch latach, na poziomie 18,4 proc. Wzrosła również liczba osób korzystających z usług w sposób cyfrowy – około 3,6 mln Polaków w ubiegłym roku skorzystało po raz pierwszy przynajmniej z jednej takiej usługi[2].

Nie bez znaczenia dla tego trendu jest fakt, że firmy wdrażające e-usługi i decydujące się na digitalizację swoich zasobów znajdują na rodzimym rynku mocne wsparcie. W Polsce od lat sektor bankowy plasuje się na czele światowej ligi pod względem innowacyjności – należy on obecnie do najbardziej cyfrowych instytucji finansowych na świecie[3]. Co więcej, usługi cyfrowe często powiązane z portfolio banków – tj. podpis elektroniczny, cyfrowa tożsamość czy trwały nośnik – cechuje duża uniwersalność. Z powodzeniem znajdują więc one zastosowanie także w innych branżach, stając się jednym z fundamentów dalszego rozwoju gospodarki.

Taka międzysektorowa współpraca zachodzi chociażby w przypadku e-usług dla administracji. Dobrze znane Polakom Profil Zaufany i mojeID, będące podstawą zdalnych usług identyfikacji, są oparte właśnie na infrastrukturze bankowej. Ten potencjał wykorzystują również podmioty z sektora komercyjnego, otrzymując do dyspozycji już sprawdzone, nowoczesne rozwiązania cyfrowe.

Zmiany napędzają sami konsumenci

Dla biznesu potrzeby klientów zawsze są motorem napędowym do tworzenia nowych modeli usług, udogodnień czy wprowadzania kolejnych produktów na rynek. Ostatnie miesiące zmieniły zwyczaje konsumentów – przybyło więcej użytkowników usług cyfrowych. Warty odnotowania jest fakt, że najwyższy wzrost nastąpił wśród seniorów[4]. Nie ma więc wątpliwości, że nowe przyzwyczajenia i oczekiwania klientów będą determinować wdrażanie bezpiecznych rozwiązań zdalnych. Potwierdzają to też dane, z których wynika, że ok. 70 proc. osób będzie korzystać z usług w sposób cyfrowy, także po zakończeniu pandemii[5].

Jednym z przykładów takich rozwiązań, charakteryzujących się stale rosnącą liczbą użytkowników jest Profil Zaufany, który od stycznia do października 2021 roku powiększył się o 4 mln nowych kont. W samym kwietniu br. przybyło ponad 620 tys. użytkowników. Dla porównania od momentu uruchomienia usługi w 2011 roku, w ciągu kolejnych pięciu lat skorzystało z niej zaledwie 400 tysięcy osób. Obecnie (listopad 2021), liczba osób korzystających z usługi wzrosła do ponad 12,8 miliona[6].

Zainteresowanie rozwiązaniami cyfrowej tożsamości coraz mocniej przenika do sektora komercyjnego, który wykorzystuje usługę dostarczaną przez KIR, czyli mojeID. Usługa pozwala na zdalne potwierdzenie tożsamości, wykorzystując do tego dane bankowe oraz kanał bankowości elektronicznej. Z mojeID korzysta już kilkadziesiąt firm operujących m.in. w obszarze energetyki, ochrony zdrowia, ubezpieczeń czy telekomunikacji, przy czym większość z nich wdrożyło mojeID w trakcie pandemii. Dostawcami tożsamości w usłudze są czołowe banki komercyjne i banki spółdzielcze, funkcjonujące w ramach zrzeszeń. Dzięki kolejnym wdrożeniom, rozwiązanie dostępne jest obecnie dla ponad 14 mln użytkowników bankowości elektronicznej[7]. To dzięki tym rozwiązaniom w trakcie pandemii możliwy był m.in. zdalny zakup ubezpieczenia, założenie konta w banku oraz zapisanie się na szczepienie, bez konieczności wizyty w placówce usługowej czy przychodni.

W dużej mierze to właśnie rodzimy sektor bankowy dostarczył rozwiązania, które umożliwiły tworzenie narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w pandemicznych realiach. Dzięki wykorzystaniu tożsamości cyfrowej czy też kwalifikowanego podpisu elektronicznego możliwe stało się zdalne załatwianie spraw urzędowych, podpisywanie dokumentów, a nawet korzystanie z rozrywki dostępnej online. Można zatem postawić tezę, że Polacy coraz chętniej korzystają z usług za pośrednictwem internetu. Potwierdzają to też dane GUS z których wynika, że odsetek osób, które w ubiegłym roku zrobiły zakupy przez internet wyniósł 60,9 proc., a tych, którzy skorzystali z e-usług administracji publicznej – 41,9 proc.[8].

Administracja także planuje inwestycje

Rosnące znaczenie nowoczesnych technologii to też niewątpliwie zasługa administracji publicznej, która od lat wprowadza kolejne projekty cyfryzujące usługi. Według założeń programu Polski Ład, do 2023 roku co drugi Polak będzie posiadał Profil Zaufany, a 60 proc. wszystkich kontaktów z administracją odbywać się będzie zdalnie[9]. Digitalizacja stanowi jeden z najważniejszych filarów polskiego rozwoju ekonomicznego, dlatego na program transformacji cyfrowej i automatyzacji polskiej gospodarki rząd przeznaczył niemal 40 mld zł.

W programie Polski Ład uwzględniono m.in. działania na rzecz szerzenia wśród młodych ludzi, na etapie edukacji szkolnej, świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Znalazły się tam także zapisy o upowszechnianiu załatwiania spraw urzędowych przez internet oraz integracja największych systemów tożsamości w Polsce, w tym Profilu Zaufanego, czy mObywatel. Liczba osobistych dokumentów w wirtualnych portfelach Polaków ma się stale powiększać o m.in. legitymacje służbowe i karty miejskie. Nie ma wątpliwości – pełna cyfryzacja usług w najbliższej przyszłości będzie standardem.

Sektor tech dostarczy narzędzia – pora na dalsze inwestycje

Sektor bankowy posiada potrzebne doświadczenie, które w połączeniu z know-how i narzędziami będącymi w dyspozycji branży technologicznej, umożliwi firmom zrobienie kolejnego kroku na ścieżce cyber zmian. Prowadzi ona do skutecznej transformacji cyfrowej, która – aby mogła stać się faktem, wymaga od przedsiębiorstw holistycznego podejścia. Nie chodzi tu bowiem, jedynie o cyfryzację interakcji z konsumentami, optymalizację działań i modernizację architektury IT. Firmy muszą tworzyć cyfrowy ekosystem, co wraz z przenoszeniem się aktywności do kanałów cyfrowych – dodatkowo przyspieszonym przez pandemię – pozwoli wesprzeć rozwój całej gospodarki naszego kraju.

[1] https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/digital-challengers-raport
[2] https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/digital-challengers-raport
[3] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/financial-services/articles/digital-banking-maturity-2020.html
[4] https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/digital-challengers-raport
[5] https://www.mckinsey.com/pl/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/polska/raporty/digital%20challengers%20raport/mckinsey%20report%20cee%20digital%20challengers.pdf
[6] https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cztery-miliony-profili-zaufanych-od-poczatku-tego-roku
[7] Stan na październik 2021 r.
[8] https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/14/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2020_r..pdf
[9] https://www.gov.pl/web/polski-lad/cyberpoland-2025

Zobacz również

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie