ESG odnosi się do trzech kluczowych grup czynników: środowiskowych (Environment), społecznych (Social) i ładu korporacyjnego (Governance), branych pod uwagę przy mierzeniu zrównoważonego rozwoju oraz wpływu organizacji.

ESG staje obecnie na agendzie HR w wielu organizacjach, ponieważ tak jak HR koncentruje się na celu i wartościach oraz wymaga łączenia perspektyw różnorodnych interesariuszy. Zatem działania HR takie jak np. employer branding, rekrutacja, wynagrodzenia, systemy motywacyjne, sposób zarządzania, model pracy, rozwój pracowników czy diversity & inclusion, powinny być realizowane z uwzględnieniem perspektywy ESG, w szczególności S (Social), czyli interesów pracowników, klientów i lokalnych społeczności. Po ostatnich doświadczeniach pandemicznych i wojennych nowy wymiar zyskał też dobrostan pracowników, ponieważ zdrowie i emocje ludzkie mają ogromny wpływ na biznes, a zarządzanie nimi staje się nowym wyzwaniem dla pracodawców.

Nie bez znaczenia w realizacji celów jest tempo wdrażania zmian – żyjemy w szybko zmieniającym się świecie. HR potrzebuje szybko reagować na te zmiany. Nie jest to możliwe bez technologii i danych. Inspirację jak to robić, HR może czerpać ze świata biznesu, który wykorzystuje w coraz większym stopniu technologię i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb konsumentów. Dla HR klientem są managerowie i pracownicy oraz interesariusze zewnętrzni. HR Transformation jest odpowiedzią na te wyzwania w postaci propozycji zmiany modelu funkcji HR, tak aby łączyła ona świat technologii i ludzi, wspierając innowacyjność i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie