Nowoczesna definicja corporate governance wskazuje, że nie jest to tylko ukierunkowywanie działalności przedsiębiorstw spółek kapitałowych na maksymalizację wąsko rozumianej efektywności ekonomicznej ale także kształtowanie zaufania i odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, niezbędnych dla promowania długoterminowych inwestycji, stabilności finansowej oraz uczciwości biznesowej, jako czynników wspierających zrównoważony rozwój gospodarczy oraz budowę inkluzywnego społeczeństwa.
Wystąpienie wprowadzające oraz debata poświęcona będzie zarówno przykładom praktycznym jak i wskazówkom modelowania i organizacji pracy rady nadzorczej w kontaktach z właścicielami, zarządem, komórkami wewnętrznymi i interesariuszami zewnętrznymi. W szczególności podejmowane będą kwestie adekwatności rozwiązań regulacyjnych, w tym odpowiedzialności i kultury prawnej w pracach gremiów spółek, wymagań kompetencyjnych członków tych gremiów oraz struktury merytorycznej zespołów rady
Uczestniczący w debacie mają w swym portfolio zawodowym bogate doświadczenia praktyczne, krajowe i zagraniczne zarówno na funkcjach kierowniczych jak i nadzorczych.

 

Inauguracja Akademii Corporate Governance

 

Patronat honorowy Akademii Corporate Governance:

 

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie