W drugiej dekadzie XXI wieku decyzje inwestorów prywatnych, dysponujących polskim i zagranicznym kapitałem, były podejmowane z uwzględnieniem różnorodnych czynników. Zjawisko zmniejszania się liczby projektów inwestycyjnych oraz ich wartości zasługuje na wnikliwą analizę. Podstawowe znaczenie ma rozpoznanie istniejących barier oraz sformułowanie propozycji, jakie korekty są potrzebne w polityce gospodarczej od 2020 roku, aby od początku trzeciej dekady wieku w Polsce wzrosły nakłady inwestycyjne w sektorze prywatnym. Uwzględniając dokumenty opublikowane przez Unię Europejską dotyczące przyspieszenia transformacji cyfrowej i upowszechniania rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyczyniających się do eliminacji technologii wywołujących emisję gazów cieplarnianych pożądane jest rozpatrzenie scenariusza rozwoju nie tylko aktywów materialnych, ale przede wszystkim aktywów niematerialnych w Polsce.

Podczas debaty będzie przedstawiona publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego pod redakcją Jerzego Hausnera i Wojciecha Paprockiego pt.: Inwestycje i odporność gospodarcza – wyzwania dla Polski

Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy14 - 16 czerwca 2021
Termin alternatywny 13 - 15 września

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie