Polska stoi u progu nowej ery, w obliczu wyzwań globalnych oraz lokalnych, które wymagają zdefiniowania nowej ambicji oraz nowych motorów wzrostu gospodarczego. Wyzwania demograficzne, wpływ zmian technologicznych, transformacji energetycznej oraz przepływów kapitału i zmian w porządku światowym będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju Polski. Najnowszy raport McKinsey & Company, zatytułowany „Jak unieść ambicje Polski? U progu nowej ery” przedstawia kluczowe rozwiązania, których wdrożenie pomogłoby utrzymać polską gospodarkę na drodze rozwoju. Będą one podłożem do debaty inauguracyjnej o przyszłości gospodarczej Polski.

Zrozumienie skali oraz kierunku tych implikacji jest elementarne do wyznaczenia priorytetowych działań oraz nowych dźwigni, niezbędnych do budowy zdrowych fundamentów rozwoju dla kolejnego pokolenia Polaków. Polska stoi w obliczu trudnych decyzji, które zdeterminują to, czy wykorzystamy szansę na dotrzymanie kroku Europie Zachodniej, czy stracimy obecny impet, ryzykując stagnację rozwoju gospodarczego.

Kluczowe zagadnienia:

  • Wpływ trendów demograficznych na wyzwania dla kolejnego horyzontu wzrostu gospodarczego.
  • Znaczenie rozwoju technologicznego i cyfryzacji dla tempa wzrostu PKB w Polsce.
  • Wyzwania transformacji energetycznej dla konkurencyjności przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.
  • Wzrost produktywności i poziom kapitalizacji w Polsce.
  • Miejsce Polski w nowym światowym porządku gospodarczym – szanse i wyzwania dla nowej ery.
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie