• Czy problem, który może dotknąć polski rynek finansowy może być większy niż problem kredytów w CHF?
  • Czy polski rynek finansowy wyciągnął wnioski z doświadczeń z kredytów w CHF?

Opis debaty:

Wymogi Rozporządzenia BMR obligują banki do posiadania planów na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego stosowanego do wyznaczania oprocentowania umowy kredytowej. Konieczne jest również odzwierciedlenie tych planów w stosunkach umownych z klientami. Podmioty nadzorowane są ponadto zobowiązane – jeżeli jest to możliwe i zasadne – do wskazania jednego lub kilku alternatywnych wskaźników referencyjnych, które można by stosować jako odniesienie w celu zastąpienia wskaźników referencyjnych, których opracowywania zaprzestano, wraz z uzasadnieniem dlaczego takie wskaźniki referencyjne mogłyby być odpowiednią alternatywą. Brak dostosowania się do wyżej wskazanych wymogów rodzi ryzyko kwestionowania warunków umownych przez klientów-konsumentów, w szczególności w warunkach wzrostu stóp procentowych.

W związku z tym rodzi się szereg pytań na które uczestnicy debaty spróbują odpowiedzieć:

  •  Co robią banki aby zapobiec opisanemu ryzyku?
  •  Czy ryzyko dyskontynuacji umów jest skutecznie zabezpieczone?
  •  Czy plany awaryjne dotyczące istotnej zmiany opracowywania wskaźników i zaprzestania opracowywania wskaźników są rzetelnie przygotowane przez banki?
  •  Czy dotychczasowa praktyka banków w powyższym zakresie jest bezpieczna?
  •  Czy banki są przygotowane na zaprzestanie opracowywania wskaźnika LIBOR, które jest zapowiedziane na przełom roku 2021/2022?
  •  Czy banki komunikują konsumentom konieczność zmiany warunków umowy w związku z dyskontynuacją LIBOR?
  •  Czy konsumenci zaakceptują rozwiązania wprowadzone przez banki w odniesieniu do wskaźników LIBOR?
  •  Czy brak wskazania konkretnych wskaźników alternatywnych będzie uznany za klauzule abuzywne?
Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny:
Patronat honorowy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Medialni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy6 - 8 czerwca 2022

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie