Transformacja energetyczna Polski to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj w najbliższych latach. W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przewidziano znaczące środki finansowe na wsparcie tej transformacji, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości powietrza oraz realizacji zobowiązań klimatycznych wobec Unii Europejskiej.

Podczas debaty omówimy, na co konkretnie zostaną przeznaczone środki z KPO w kontekście transformacji energetycznej. Wśród głównych obszarów inwestycyjnych wyróżniają się:

  1. Rozwój OZE (Odnawialnych Źródeł Energii): Inwestycje w farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne oraz rozwój biogazowni. Środki z KPO mają wspierać budowę i modernizację infrastruktury umożliwiającej zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym Polski.
  2. Modernizacja sieci energetycznych: Inwestycje w inteligentne sieci energetyczne (smart grid), które umożliwią lepsze zarządzanie dystrybucją energii oraz integrację z OZE, co poprawi stabilność i efektywność systemu energetycznego.
  3. Magazynowanie energii: Rozwój technologii magazynowania energii, takich jak baterie i inne formy przechowywania energii, które są kluczowe dla stabilności sieci w obliczu zmiennej produkcji z OZE.
  4. Transformacja sektora ciepłowniczego: Modernizacja i dekarbonizacja systemów ciepłowniczych, w tym rozwój ciepłowni opartych na OZE oraz zastosowanie technologii pomp ciepła.
  5. Innowacje i badania naukowe: Wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych, które mają na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych.

Kierunki rozwoju polskiej energetyki wyznaczone w KPO mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ramach debaty omówimy również wyzwania i bariery, z jakimi boryka się Polska w procesie transformacji energetycznej oraz jak zaplanowane inwestycje mogą przyczynić się do ich przezwyciężenia.

Eksperci i decydenci zaproszeni do debaty przedstawią swoje perspektywy dotyczące strategicznych kroków, jakie należy podjąć, aby efektywnie wykorzystać środki z KPO oraz zapewnić zrównoważony rozwój sektora energetycznego w Polsce. Wspólnie zastanowimy się, jak najlepiej wykorzystać dostępne fundusze, aby przyspieszyć transformację energetyczną i w pełni wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii, jednocześnie dbając o gospodarkę i społeczeństwo.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tej kluczowej debacie, która będzie okazją do wymiany poglądów, pomysłów i doświadczeń na temat przyszłości polskiej energetyki w kontekście środków dostępnych z Krajowego Planu Odbudowy.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie