Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych narzędzi jakimi dysponujemy w działaniach na rzecz klimatu i osiągnięcia unijnych celów klimatycznych jest termomodernizacja energetyczna budynków. W Unii Europejskiej aż około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 pochodzi właśnie z użytkowania budynków. W oparciu o założenia Europejskiego Zielonego Ładu, pakietu reform “Fit For 55” oraz związanych z tym zmian w rozporządzeniach i dyrektywach UE, około 3% budynków użyteczności publicznej będzie wymagało renowacji co roku. W porównaniu z zaledwie 0,3% renowacji przeprowadzanych obecnie rocznie można się spodziewać ogromnego i pilnego wzrostu liczby i wartości takich inwestycji. Temu znaczącemu potencjalnemu wzrostowi muszą towarzyszyć silne i konkretne mechanizmy wspomagające, o charakterze technicznym i finansowym, umożliwiające realizację inwestycji w aktywa materialne.

Jedną ze zidentyfikowanych już przeszkód są ograniczenia zadłużenia nałożone na sektor publiczny, które utrudniają finansowanie inwestycji w efektywność energetyczną. Konieczne jest więc wypracowanie takich alternatywnych sposobów finansowania tych inwestycji, które nie generowałyby dodatkowego deficytu w bilansie samorządów lokalnych zmagających się obecnie z malejącymi dochodami w wyniku reform podatkowych. Otoczenie, w którym ceny energii gwałtownie rosną, stwarza impuls do przyspieszenia renowacji i dekarbonizacji budynków.

Oszczędności uzyskane w wyniku modernizacji energetycznej budynku powinny pozwolić na pokrycie kosztów poniesionych na jej sfinansowanie. Należy stworzyć program, który łączy formułę ESCO z odpowiednią inżynierią finansową, aby zapewnić samorządom lokalnym finansowanie modernizacji budynków publicznych bez zwiększania ich zadłużenia. Program musi także łączyć środki publiczne (centralne) i prywatne.

Na panelu “Nowy klucz do łatwego finansowania transformacji budynków: idea ESCO” postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to zrealizować.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie