Przez wiele lat w polskim sektorze bankowym występowały silne procesy konsolidacyjne. Dla przykładu, w 2009 r. działało w Polsce 49 banków komercyjnych, w 2023 r. było ich już tylko 29. Spadek był powodowany w znacznej mierze przejęciami i połączeniami poszczególnych instytucji. W ostatnim czasie liczba fuzji i przejęć bankowych uległa jednak pewnemu zmniejszeniu.

Czy zatem potencjał konsolidacyjny sektora uległ wyczerpaniu? A może polskie banki czekają w przyszłości na tyle istotne wyzwania, związane chociażby z presją regulacyjną, czy też skalą zapotrzebowania na finansowanie, iż dalsza konsolidacja jest nieunikniona?

Jaki jest optymalny poziom koncentracji w sektorze bankowym i czy różni się on w zależności od państwa? W Unii Europejskiej udział 5 największych instytucji kredytowych w sumie aktywów sektora wahał się w 2021 r. od ok. 30% (Luksemburg) do ponad 98% (Grecja), przy średniej unijnej wynoszącej ok. 67%. W Polsce współczynnik ten osiągnął nieco ponad 58%, co może sugerować istnienie przestrzeni do dalszych fuzji i przejęć.

I wreszcie należy spytać, czy konsolidacje w sektorze bankowym niosą ze sobą głównie korzyści, zapewniając w szczególności efekty skali, stabilność instytucji oraz pozwalając na ekspansję międzynarodową banków? Czy też może jest wprost przeciwnie, w interesie klientów leży rozdrobnienie rynku, a fuzje i przejęcia rodzą ryzyka systemowe, skutkując powstaniem podmiotów zbyt dużych, żeby upaść?

Na te i inne pytania będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu O konsolidacji w sektorze bankowym. Szanse, zagrożenia, perspektywy.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie