Pozycja Polski w rankingu konkurencyjności centrów finansowych od lat systematycznie spada. W najnowszym wydaniu Global Financial Centres Index, opublikowanym w marcu 2024 roku, Warszawa zajęła odległą 96. lokatę wśród 121 centrów finansowych na świecie.

Jednym z kluczowych obszarów podlegających ocenie w rankingu jest przyjazne otoczenie regulacyjne: regulacje nie tylko bezpośrednio określają sposób działania instytucji finansowych oraz mechanizmy ochrony konsumentów i wierzycieli, ale mają też wpływ na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Czy polskie ramy regulacyjne są wystarczająco przejrzyste, stabilne i przewidywalne, by budzić zaufanie inwestorów? Czy pobudzają innowacje w sektorze finansowym i zachęcają do wyboru Polski jako jurysdykcji wydającej zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym i kapitałowym?

Jaki zakres swobody określania ram działalności na rynku kapitałowym pozostawiają regulacje Unii Europejskiej i czy nowe inicjatywy dotyczące unii rynków kapitałowych (CMU) dają szansę na poprawę konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego?

Kluczowe zagadnienia:

  • Jakie są kluczowe bariery regulacyjne dla rozwoju rynku finansowego w Polsce?
  • Jak zapewnić by regulacje poprawiały konkurencyjność polskiego sektora finansowego i zwiększały jego atrakcyjność dla podmiotów świadczących usługi finansowe w skali globalnej?
  • Jakie lekcje dla uczestników rynku i organów nadzoru płyną z wdrażania Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, a jakie z benchmarkingu względem innych jurysdykcji? Jak zdefiniować nowe strategie rozwoju dla Polski jako centrum finansowego?
  • Czy w szybko zmieniającym się krajobrazie światowych centrów finansowych i zaostrzonej rywalizacji można pozwolić sobie jeszcze na goldplating regulacji unijnych? Jak uniknąć peryferyjności Polski w nowym porządku gospodarczym?
  • Czy polskie otoczenie regulacyjne ma szansę stać się atrakcyjną alternatywą dla podmiotów zagranicznych?
  • Jakie zmiany o charakterze strategicznym proponuje Grupa ds. Rynku Kapitałowego w ramach Future Finance Poland?

Cel debaty

Celem debaty będzie sformułowanie rekomendacji EKF w obszarze poprawy ram regulacyjnych, które uatrakcyjnią Polskę jako jedno z kluczowych dla inwestorów centrum finansowych.

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie