Energetyka jest kołem zamachowym gospodarki, które wpływa na poziom produktywności pozostałych sektorów. Polski system elektroenergetyczny mierzy się jednak z wieloma wyzwaniami, które nie pozwalają mu rozwinąć się w pełni. Elektrownie zasilane paliwami kopalnymi stanowią obecnie podstawę systemu, ale ich moce wytwórcze zmaleją do 2030 roku o około jedną trzecią, podczas gdy popyt na energię wzrasta. Stabilność polskiej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej jest niska i wymaga dostosowania do wysokiego udziału rozproszonych źródeł energii. Równolegle postępujące regulacje na poziomie Unii Europejskiej wpłyną na wzrost kosztów wytwarzania energii ze źródeł o wysokiej emisyjności.

Czy Polska wykorzysta swoją szansę i odblokuje dynamiczny rozwój gospodarczy oparty o wzrost produktywności, czy może dalsze opóźnienia w transformacji energetycznej okażą się niekorzystne dla polskiej konkurencyjności? Najnowszy raport McKinsey & Company, zatytułowany „Jak unieść ambicje Polski? U progu nowej ery”, który opublikowany zostanie na początku czerwca, przedstawia kluczowe rozwiązania, których wdrożenie pomogłoby utrzymać polski system energetyczny na drodze rozwoju. Będą one podłożem do dyskusji panelowej o przyszłości energetycznej Polski.

Kluczowe zagadnienia

  • Perspektywy i wyzwania transformacji energetycznej – miksu źródeł wytwarzania energii, sieci przesyłowej, systemów magazynowania energii
  • Implikacje wynikające z aktualizacji Polityki Energetycznej Polski
  • Rola transformacji energetycznej w budowie przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki
  • Mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
  • Bezpieczeństwo dostaw energii
  • Finansowanie zielonej transformacji
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie