Opis debaty/kontekst debaty:

Ostatnie lata to szereg ogromnych wyzwań przed bankami w obszarze kredytów hipotecznych: kwestionowanie zawartych umów na drodze sądowej, znaczące zmiany regulacyjne wprowadzane bez odpowiedniego vacatio legis, wzrost oczekiwań klientów co do cyfrowej sprzedaży i obsługi, konieczność personalizacji doświadczeń klienta, budowanie długoterminowych relacji z klientem.

Banki podjęły rękawicę i z wielkim wysiłkiem dbają o interes klienta, udzielając kredytów hipotecznych w sposób odpowiedzialny i sprawny. Wymiana najlepszych doświadczeń, jak łączyć dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa udzielanych kredytów w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, z elastycznością, lekkością i cyfrowością procesu, zgodnie z oczekiwaniami mobilnych, cyfrowych klientów banków (na koniec trzeciego kwartału blisko 25 użytkowników bankowości mobilnej w Polsce).

Kluczowe zagadnienia debaty:

  1. Jak znaleźć złoty środek pomiędzy cyfrowymi oczekiwaniami klientów a zgodnością z przepisami produktów/procesów hipotecznych?
  2. Jakie nowoczesne technologie wspierają cyfryzację procesów hipotecznych?
  3. Czy produkt hipoteczny powinien być spersonalizowany czy zunifikowany?
  4. Jak poprawiać NPS klienta po udzieleniu kredytu?
  5. Jaka powinna być rola oddziałów w cyfrowym procesie hipotecznym?
Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie