W kwietniu w Brukseli odbył się szczyt przywódców krajów unijnych poświęcony konkurencyjności Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że utrzymanie konkurencyjności naszego kontynentu na świecie staje się coraz większym wyzwaniem, a główne osłabiające ją czynniki to: rozdrobnienie rynków kapitałowych, wysokie ceny energii, brak wykwalifikowanych pracowników i bariery w handlu.

Potwierdza to również ostatni raport przygotowany przez McKinsey Global Institute na podstawie badania obejmującego przedstawicieli około 1000 europejskich korporacji oraz analizy sytuacji rynkowej w poszczególnych sektorach. Pozycja naszego kontynentu opiera się w dużej mierze na zaawansowaniu przemysłowym, ale zmieniająca się sytuacja geoekonomiczna stwarza warunki, które uwypuklają nowe słabości Europy. Jeśli nie podejmie się określonych działań na szeroką skalę w kluczowych dziedzinach, wszyscy poniesiemy znaczące realne koszty.

Już najwyższy czas, aby decydenci polityczni i liderzy biznesu w Europie podjęli aktywną współpracę w celu opracowania odważnego, zintegrowanego programu przyspieszenia konkurencyjności i wzrostu na naszym kontynencie. Czy takie wezwania są realne do wykonania, czy są to tylko tezy, z którymi wszyscy się ochoczo zgadzają, nie podejmując dalszych działań?

Ile tak naprawdę do nadrobienia Europa pod względem konkurencyjności i potencjału wzrostu w porównaniu z Azją? Jak możemy wykorzystać doświadczenia amerykańskie? Czy wynieśliśmy jakąkolwiek lekcję z szokowych i trudnych wydarzeń, z których następstwami musimy się mierzyć, takich jak wojna w Ukrainie, czy pandemia?

I wreszcie – jako Unia wolnych, dumnych z naszego europejskiego dorobku państw, wierzymy w to, że powinna istnieć bezsprzeczna korelacja między przepływami finansowymi a stanem demokracji na świecie. Czy ta wiara ma solidne i rzeczywiste podstawy?

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie