Kryzys zdrowotny związany z epidemią Covid-19 była zaskakującym wydarzeniem, którego nie byliśmy w stanie przewidzieć. Sytuacja epidemiologiczna pociągnęła za sobą spowolnienie gospodarcze, które dotknęło właściwie wszystkie kraje i przełożyło się na globalny wzrost gospodarczy. W trakcie panelu chcieliśmy podsumować działania wpływające na otoczenie rynku finansowego podjęte przez regulatorów i nadzorców w Polsce i Europie. Dodatkową bardzo ciekawą kwestią jest reakcja banków centralnych i podejście do realizacji polityki pieniężnej w tych zmienionych warunkach rynkowych. Wraz z zaproszonymi gośćmi postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy zakres podjętych działań jest wystarczający żeby przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu oraz jak bieżąca sytuacja wpłynie na wiarygodność systemu finansowego z perspektywy Klientów.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie