Celem debaty jest identyfikacja kluczowych ryzyk stojących przed sektorem bankowym w Polsce oraz naszkicowanie związanej z tym mapy wyzwań. W związku ogromną niepewnością wynikającą z nie w pełni jeszcze zmaterializowanych ekonomicznych skutków “zamrażania” gospodarki i walki z pandemią, dyskusja w debacie ma na celu przede wszystkim identyfikację zagrożeń dla stabilności systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie pożądanych kierunków działań, niezbędnych, aby sektor bankowy utrzymał zdolność wspierania gospodarki.

W debacie wezmą udział współpracujący z EKF eksperci, na co dzień odpowiadający za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banków systemowo ważnych w Polsce jak również eksperci prowadzący praktyki doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem dla sektora finansowego.

Dyskusje z przedstawicielami sektora bankowego odpowiedzialnymi za obszary zarządzania ryzykiem nadają kierunek tej dyskusji nie tylko wokół ryzyk związanych z ekonomicznymi skutkami pandemii, ale i na nabrzmiałych a nie rozwiązanych przed wybuchem pandemii problemach sektora bankowego. Pomimo iż wybuch pandemii determinuje nowe zagrożenia dla stabilności sektora bankowego, poprzez kryzys ekonomiczny skutkujący pogorszeniem jakości portfela kredytowego i wzrostem rezerw oraz spadkiem popytu na kredyt jak również poprzez niekonwencjonalne narzędzia polityki pieniężnej, w tym radykalne obniżenie stóp procentowych, Polsce i za granicą, dużym ryzykiem dla sektora bankowego i jego zdolności do wspierania gospodarki pozostaje nierozwiązana sprawa kredytów frankowych.

Eksperci biorący udział w panelu zostaną poproszeni o podanie swoich recept, aby polski sektor bankowy utrzymał zdolność wspierania gospodarki osłabionej kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią.

Wnioski z okrągłego stołu ryzyka bankowego EKF stanowić będą przyczynek do Dyskusji Prezesów o wyzwaniach sektora bankowego.

Współorganizatorzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni:
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy14 - 16 czerwca 2021
Termin alternatywny 13 - 15 września

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie