Zakres tematyczny:

  • Geopolityczne i globalne makroekonomiczne otoczenie, a perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego
  • Długoterminowe oszczędzanie i jego waga w priorytetach UE oraz w priorytetach polskiej prezydencji
  • Wpływ suwaka bezpieczeństwa na stabilność polskiego rynku kapitałowego
  • Kwestia niepewności i perspektyw inwestycyjnych OFE

Opis panelu
Sprawny system długoterminowych oszczędności może odpowiedzieć na dwa wielkie stojące przed nami wyzwania – finansowe stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki oraz uzupełnienie dochodu emerytów posiadających niskie świadczenia z publicznego systemu emerytalnego. Realizację obydwu celów może zapewnić dzięki sprawnie działającemu rynkowi kapitałowemu.
Polski rynek kapitałowy znajduje się dziś pod zwiększoną presją. Uwarunkowania światowej geopolityki, globalnego otoczenia makroekonomicznego oraz kształtu polityki europejskiej mają duży wpływ na jego długoterminową zdolność do generowania stóp zwrotu. Jednocześnie wewnętrzne bariery rozwoju wymagają pełnej identyfikacji i działań zmierzających do ich usunięcia.
Co i jak w zastanych warunkach możemy zrobić, by najlepiej wykorzystać posiadane zasoby i potencjały? Kto powinien być animatorem inicjatyw zmieniających istniejący stan rzeczy? Jak ogniskować działania wszystkich interesariuszy systemu, by uzyskać najlepszy łączny efekt?

Organizator
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partner Główny EKF
Partnerzy EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy Instytucjonalni EKF
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy akademiccy
Poprzedni slajdNastępny slajd
Główni Partnerzy Medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Partnerzy medialni
Poprzedni slajdNastępny slajd
Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy2-4 czerwca 2025

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER!

W ramach newslettera przesyłać będziemy informacje o inicjatywach Samorządowego Kongresu Finansowego. Możesz spodziewać się także zaproszeń do udziału w debatach, ale również materiałów eksperckich w postaci komentarzy, artykułów czy raportów i filmów video.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (newsletter) i listowną na temat innych wydarzeń organizowanych przez Fundację Centrum Myśli Strategicznych. Zgoda jest obowiązkowa. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Myśli Strategicznych z siedzibą ul. Stępińska 28, 00-739 Warszawa, e-mail: kontakt@fundacjacms.pl Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz prawo do przeniesienia danych.*

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie